Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Wat is waar?

Hoofdstuk 16

Je moet je helemaal losmaken van zowel het verleden als de toekomst om een normaal mens te kunnen worden.

Een eerste vereiste voor inzicht in de werkelijkheid is dat je een normaal mens wordt. De meeste van jullie zijn als mens niet normaal, niet gezond. Voor mij ben je geen normaal mens als je angstig bent, als je het leven uit de weg bent gegaan, je in een klooster of kerk hebt teruggetrokken, als je erediensten bijwoont of als je aan de oever van een rivier gaat zitten en je de weelde van vergetelheid permitteert. Of als het je volledig ontbreekt aan achting voor een ander, als je wreed bent en er voortdurend op uit bent je over te geven aan wellust en hebzucht of aan je ontelbaar vele verlangens naar macht, uiterlijk vertoon of rijkdom. Dat soort mensen noem ik niet normaal.

Je moet een normaal mens zijn, je kunt je geen persoonlijke eigenaardigheden en geen valse verwachtingen veroorloven. Zulke verwachtingen beschouw ik als een belemmering, omdat ze ertoe leiden dat je het nu uit de weg gaat. In het nu ligt voor mij alle tijd besloten. Het is nu dat je je schaduw werpt, het is nu dat je lijdt, het is nu dat je je kunt bevrijden van je verdriet. Dus je moet je bewust worden van het nu, wat betekent dat je een normaal mens wordt en je niet overgeeft aan de een of andere prettige toekomstverwachting of aan mooie dromen die je fantasie je voorspiegelt. Maar dat vraagt grote vastberadenheid en de wens in het nu de heelheid te beleven.

Het is dus een eerste vereiste dat je je bewust wordt van wat je nu bent, dat is de eerste steen voor de fundering van dat onvergankelijke besef van heelheid. Jezelf kennen zoals je bent, met al je zwakheden, al je problemen, je hartstocht, je afgunst en je wreedheid, dat is de eerste stap. Zolang er nog ikbesef aanwezig is, blijft ook verdriet; alleen in het besef van heelheid ligt geluk. Doordat je inzicht wilt hebben in die heelheid, zul je een normaal mens worden en jezelf de juiste discipline opleggen. Wat ik normaal noem is jezelf kennen door je van jezelf bewust te zijn, door vrij te zijn van angst, van bedrog, van hunkerend verlangen en van hebzucht; jezelf kennen zoals je bent, niet zoals je zou willen zijn of zoals je hoopt te zijn of vroeger bent geweest. Je moet je helemaal losmaken van zowel het verleden als de toekomst om een normaal mens te kunnen worden.

Van het begin af aan heb ik dat idee van heelheid, van waarheid, voor ogen gehad en daar intens en onafgebroken naar verlangd. Het was geen heelheid als tegengestelde van menselijkheid, maar een heelheid door inzicht in mijn eigen conflicten, mijn eigen wensen, mijn eigen hartstocht, ijdelheid, verdringingen, angsten, gehechtheden en gevoeligheden. Zodra ik dat alles in mijzelf begrepen had, bevrijdde ik me van mijn ikbesef en werd mijn energie gericht op diepe overpeinzing. Dat begrip is de allerhoogste waarheid en iedereen kan zo ver komen. Maar je zult niet zo ver komen als je het niet alleen kunt, als je angstig bent, als je aan iets gehecht bent. Om ver te kunnen gaan, moet je dichtbij beginnen.

Dus, omdat je niet gezond bent, moet je eerst gezond worden en alleen door een normaal mens te zijn kun je inzicht hebben in de waarheid.

Je vraagt misschien: "Wat heeft het voor zin over de waarheid te spreken tegen mensen die niet normaal, gezond zijn?" Ik zal het je vertellen. Als in hen het verlangen gewekt wordt te allen tijde de waarheid te zoeken, dan zullen ze, ook al zijn ze niet gezond, zich niet langer aanpassen aan de omstandigheden van het ogenblik, die hen noch gezondheid, noch tot die ultieme heelheid zullen leiden.

Het gaat mij er dus niet om dat de individuele mens zich volledig zal ontplooien of dat hij zich aan iets of iemand zal onderwerpen. Ik heb het over waarheid als heelheid in de mens, iets wat hij alleen kan vinden door zich te bevrijden van het ikbesef. Ik spreek over waarheid en om die te vinden moet je een normaal mens zijn, vrij van angst, vrij van de behoefte op een ander te leunen of iets of iemand vereren, vrij van hebzucht, van macht, wreedheid, kwaadwilligheid en van alle tegengestelden.

Wat is waar?

Hoofdstuk 16

Jiddu Krishnamurti. Wat is waar? Over waarheid en leven. Themaboek aforismen waarheid zijnjiddu leven mens wijsheid inzicht vrij handelen denken. 1934.

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online