Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Wat is waar?

Hoofdstuk 11

Ik spreek over als niets zijn, over niet delen en niet geven.

Sommige proberen zich te verliezen in religiositeit, ze gaan de inspanningen van het leven uit de weg door zich te wijden aan het voorwerp van hun verering, door dienstbaarheid, door goede werken en door veel geleerdheid. Dat is toch een vlucht, nietwaar?

Wat je ook doet, je kunt jezelf niet vergeten. Je kunt je eenzaamheid verbergen, je kunt misschien jezelf voor de gek houden, maar die eenzaamheid zal blijven bestaan tot je haar onder ogen hebt gezien. Je kunt er niet voor weglopen, je kunt je niet ergens in verliezen, niet in geven en niet in delen. Waarom geef je? Omdat je iets bezit, jij bent de meerdere, jij hebt iets weg te geven. Als je iets weggeeft, moet je het eerst in bezit hebben gekregen. Waarom zou je iets in bezit hebben? Als je iets weg te geven hebt, of dat nu een idee, geld of genegenheid is, maak je van de ontvanger de zwakkere, het is gewoon uitbuiting.

Wees op je hoede voor mensen die het er aldoor over hebben dat ze anderen willen helpen, want waarschijnlijk willen ze alleen maar hun eigen persoonlijke hebbelijkheden of liefhebberijen botvieren. Heeft een bloem, als ze haar geur verspreidt, het idee iedereen te willen helpen? Denkt het licht, als het schijnt, dat het de mens helpt of dat het er is om het duister te verdrijven? Alleen iemand die vervuld is van ikbesef, van egoïsme, heeft het erover dat hij anderen wil helpen.

Als je daarentegen op de goede manier leeft, onbelemmerd en vrij, zul je spontaan zijn en ongedwongen handelen.

Gevoelsmatig streef je naar macht, naar bevrediging en troost. Daarom wil je of op basis van jouw ideeën een ander gebruiken, of je wilt, omdat bepaalde ideeën jou wel aanstaan, je door een ander laten gebruiken, laten helpen. Niemand anders dan jijzelf kan je verlossen van je armzalige reacties, niemand anders dan jijzelf kan je bevrijden van je innerlijke eenzaamheid en van het najagen van inhoudsloze futiliteiten.

Om werkelijk te kunnen helpen, met inzicht, moet je de behoefte om hulp bij anderen te zoeken achter je gelaten hebben. Je kunt gemakkelijk in een toestand raken waarin je altijd bezig moet zijn. Ik heb gehoord dat sommige mensen alleen gelukkig zijn als ze werken. Een vriend van me vertelde me op een keer dat alle leden van zijn vereniging aan het werk waren gezet en zo eindelijk een manier gevonden hadden om hun energie te spuien. Waarom wil je iets veranderen aan de leefomstandigheden of het denken van anderen? Is het omdat jij de waarheid hebt gevonden, omdat jij tot dat inzicht bent gekomen dat je het recht geeft vanuit jezelf en niet op gezag van anderen over de waarheid te spreken? Of is het omdat je jezelf wilt vergeten, omdat je je wilt onttrekken aan een kritisch onderzoek door je in je werk te verliezen? Je zult die vragen zelf moeten beantwoorden.

Er is mij dikwijls voorgehouden dat wat ik zeg afbrekend is en de mensen niet helpt, dat er maar enkele zijn die het kunnen begrijpen en dat het daarom voor de grote massa geen waarde heeft. Die bezorgdheid voor de velen is, zoals ik het zie, het ontwijken van je eigen verdriet en conflicten, want als je inzicht hebt in je eigen verdriet, in wat je bang maakt en in wat je blij maakt, dan verdwijnt het idee dat je anders bent dan die vele anderen. Maar als je begint met de behoefte aan inzicht in de ellende en de conflicten van je leven, die ook de ellende en de conflicten van de wereld zijn, dan zul je beseffen dat wat ik zeg van toepassing is op alle omstandigheden van het leven.

Je helpt een ander niet door hem in een grotere kerker onder te brengen, in een andere organisatie, met ruimere ideeën, maar door hem te laten beseffen dat de waarheid, het al, de totaliteit van het leven in hemzelf gelegen is.

Als je wat ik zeg op jezelf toepast, zul je door het inzicht dat je krijgt vanzelf een andere toestand van leven doen ontstaan, de juiste visie op beschaving en menselijk gedrag.

Ik spreek over als niets zijn, over niet delen en niet geven. Als je dat niet begrijpt, is alles wat ik heb gezegd aan je voorbij gegaan. Heel jullie idee van vooruitgang komt neer op streven naar bezit, groter en groter worden, vergaren, opeenstapelen. Daardoor is er hoger en lager, geven en delen. Omdat je meer hebt dan iemand anders, deel je, geef je. Niet dat je niet zou moeten geven of niet zou moeten delen, maar het idee van geven en delen omdat jij iets bezit is alsof ik je eerst zou gebruiken om geld in mijn bezit te krijgen en dat met je zou gaan delen.

Dienen is iets heel natuurlijks, het is heel belangrijk, het is heel mooi, maar dienen zonder inzicht te hebben, met het verlangen jouw specifieke manier van denken aan anderen op te dringen, is louter bemoeizucht.

Als je leeft met inzicht, zul je dienen. Als je alleen maar werkt, leef je niet. Als je op de goede manier leeft, dien je en doordat jullie niet op de goede manier leven, rijzen al deze vragen.

Wat is waar?

Hoofdstuk 11

Jiddu Krishnamurti. Wat is waar? Over waarheid en leven. Themaboek aforismen waarheid zijnjiddu leven mens wijsheid inzicht vrij handelen denken. 1934.

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online