Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Wat is waar?

Hoofdstuk 7

Wees je bewust van de blijvende betekenis van alle dingen en geef ieder ding zijn juiste waarde.

Ik zeg je dat je alleen door inzicht je conflicten zult oplossen en van de waarheid vervuld zult worden.

De mens heeft God geschapen naar zijn eigen beeld, op grond van ideeën die hij heeft gevonden in heilige boeken, bij filosofen en mystici of in zijn eigen fantasie, geschraagd door zijn vooroordelen, zijn lijden, zijn streven naar troost, zijn verlangens, zijn hoop en zijn verwachtingen.

Ik kan jullie God of het leven niet beschrijven; als ik een beschrijving van die levende werkelijkheid zou geven, zou die onwaar zijn. Iets wat eeuwig levend, altijd in beweging, zichzelf steeds vernieuwend en tijdloos is, kan niet in woorden worden gevat. Het moet beseft worden, het moet gevoeld, begrepen en beleefd worden. Geen enkele definitie, geen enkele beschrijving kan het omvatten.

Ik zeg dat er een eeuwige, levende werkelijkheid is, je kunt haar noemen zoals je wilt, God, waarheid, leven, liefde of vooruitgang. Maar ze kan niet worden beschreven, woorden kunnen haar diepte niet peilen. Je probeert door woorden te weten te komen wat God is, wat de waarheid is, die volmaakte, niet over te brengen, niet uit te drukken werkelijkheid, om je eigen levensconflict te kunnen ontlopen.

Maar wees op je hoede voor de mens die dit probeert te beschrijven.

Omdat je God zoekt als een manier om te vluchten, is de voorstelling die je van hem hebt vanzelfsprekend onwaar, omdat ze moet beantwoorden aan je vooroordelen. Iets waar je in de geest een vooropgezet idee van hebt, iets dat door je vooringenomenheid beperkt wordt, moet grondig verkeerd zijn. Hoe kun je, terwijl je verwikkeld bent in conflicten, in strijd, in verdriet, die werkelijkheid begrijpen, waarvan je alleen vervuld kunt worden als de oorzaak van je conflicten is weggenomen? Nu ben je er alleen op uit te weten wat de ervaringen van een ander zijn en dan probeer je daarnaar te leven. Wie die levende werkelijkheid probeert te beschrijven zal onvermijdelijk zijn eigen beleving ervan verstoren en beperken. Ik zeg je dat je alleen door inzicht je conflicten zult oplossen en van de waarheid vervuld zult worden.

Wat is waar?

Hoofdstuk 7

Jiddu Krishnamurti. Wat is waar? Over waarheid en leven. Themaboek aforismen waarheid zijnjiddu leven mens wijsheid inzicht vrij handelen denken. 1934.

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online