Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Wat is waar?

Over waarheid en leven, 1934

Als een wit zeil op de blauwe zee ben ik, eenzaam voor wie mij ziet vanaf de kust van het begrensde.

Inleiding

Dit boek verscheen in 1934 met toestemming van Krishnamurti en werd het eerste 'themaboek' waarin uit de in het begin van de dertiger jaren gehouden toespraken in Ommen, Amerika en India authentieke passages werden gerangschikt naar 27 onderwerpen, zoals ikbewustzijn, gehechtheid, enzovoort. Korte aforismen van Krishnamurti gaven telkens de inhoud van ieder hoofdstuk aan.

In 2003 volgde er een moderne heruitgave van dit bijzondere boek, waarvan tot op heden geen Engelstalige editie is verschenen.

Inhoud

Wat is waar?
Inhoud
Hoofdstuk 1 - Iedere activiteit van het denken, elke trilling van het gevoel, wordt een stapsteen naar de waarheid, die eeuwig leven is. Lijden zet je op het spoor van inzicht.
Hoofdstuk 2 - Ontdek waar je heimelijk je toevlucht zoekt.
Hoofdstuk 3 - Uit het verlangen naar troost ontstaan de tradities van ons denken en voelen. Troost wekt angst.
Hoofdstuk 4 - Aanpassing doodt elk initiatief.
Hoofdstuk 5 - Het leven is als een rivier, waarop je als een boot moet zijn, los van de oevers.
Hoofdstuk 6 - Streef naar waarheid omwille van de waarheid.
Hoofdstuk 7 - Wees je bewust van de blijvende betekenis van alle dingen en geef ieder ding zijn juiste waarde. Ik zeg je dat je alleen door inzicht je conflicten zult oplossen en van de waarheid vervuld zult worden.
Hoofdstuk 8 - Een volgeling is als een blad, dat wordt voortgejaagd door de wind. Als de wind gaat liggen, valt het blad op de grond. Wees vrij van de obstakels van overtuigingen, gewoonten en tradities. Godsdiensten zijn de bevroren gedachten van de mens, waarmee hij tempels en kerken bouwt. Wie het leven echt lief heeft, houdt er geen filosofie op na, want hij is werkelijk vrij. Het grootse van de mens is dat hij niet door een ander is te verlossen. Wees onafhankelijk, zonder ook maar iets van vooringenomenheid. De waarheid kent geen mysteries. Niemand zal je verwijten maken, niemand zal over je oordelen, je bent je eigen heer en meester.
Hoofdstuk 9 - Leven en dood zijn aan elkaar gelijk. Vereer niet de doden van gisteren, maar de levenden van vandaag.
Hoofdstuk 10 - Opoffering en zelfverloochening vind je alleen bij hen die zich de ware zelfontplooiing ontzeggen.
Hoofdstuk 11 - Ik spreek over als niets zijn, over niet delen en niet geven.
Hoofdstuk 12 - Verdeel het leven niet in het geestelijke en het materiële. Ik doe niet meer aan genezingen, omdat ik het denken en voelen wil genezen.
Hoofdstuk 13 - Wees zeker van jezelf, dan heb je geen godsdienst en geen geloof nodig. Het begrip verdraagzaamheid is louter een product van het verstand.
Hoofdstuk 14 - Het individuele probleem is het wereldprobleem.
Hoofdstuk 15 - In het proces van het doorbreken van het ikbesef wordt de vreugde van de wijsheid zichtbaar. Het leven en jij zijn een. Wie dat niet weet leeft in verdeeldheid. De individuele mens is vrij en daardoor beperkt. Wat kun je weten van geluk, als je niet door het dal van de ellende bent gegaan? Wat kun je weten van vrijheid, als je niet luidkeels tegen de slavernij geprotesteerd hebt? Wat kun je weten van liefde, als je niet hebt verlangd te ontkomen aan alles wat de liefde vertroebeld? Een dier kan niet beseffen wat onkreukbaarheid is, maar de mens kent het bederf en zoekt steeds de onkreukbaarheid.
Hoofdstuk 16 - Je moet je helemaal losmaken van zowel het verleden als de toekomst om een normaal mens te kunnen worden.
Hoofdstuk 17 - Zomaar zijn, zonder iets na te streven, is volmaaktheid, want het is vrij van ikbesef.
Hoofdstuk 18 - Liefde is van nature eeuwig. Begrijp de gevoelens, maar laat ze je niet binden.
Hoofdstuk 19 - Wie weet hoe zijn toekomst eruit zal zien, is niet creatief. Maar wie het heden kent, weet zich rijk, omdat hij zich helemaal geeft aan een simpele dag. Een enkele uit inzicht voortgekomen daad zet je op het toppunt van een grootse visie. Zoals het zaad van een belofte voor de toekomst diep in het hart van de rijpe vrucht ligt, zo ligt de waarheid listig verborgen in het hart van iedere ervaring.
Hoofdstuk 20 - Bekommer je om de bron van het lijden en niet om de kreet van pijn. Handelen moet voortkomen uit innerlijk contact met de waarheid. De waarheid is eeuwig en overwint alles. Alle reacties moeten ertoe leiden dat je eigen handelen zuiver is. Eenvoud is zuiver handelen.
Hoofdstuk 21 - Een herinnering is het product van een onvoltooide handeling. Een schip laat op het wateroppervlak geen sporen na. Zo gaat het ook de mens die in de waarheid leeft, die het volmaakte belichaamt.
Hoofdstuk 22 - Wees eenvoudig in je denken
Hoofdstuk 23 - Wijsheid vind je niet. Wijsheid moet worden ontwikkeld. Wijsheid is een toestand van evenwicht. Wijsheid doe je op door innerlijke eenvoud.
Hoofdstuk 24 - Intuïtie is volledig ontwaakte intelligentie.
Hoofdstuk 25 - Meditatie is inzicht hebben. Contemplatie is zijn. Gebruik de contemplatie om te kunnen handelen, niet om te kunnen vergeten. Het ontdekken van de juiste waarden leidt spontaan tot concentratie.
Hoofdstuk 26 - Besef kent geen keuze.
Hoofdstuk 27 - In het begin van alle dingen ligt het einde besloten.
Kampvuur - Als de geest in rust is, als hij door geen enkele gedachte wordt gestoord, ontstaat het inzicht. Dan komt het eeuwige tot stand.

Wat is waar?

Over waarheid en leven, 1934

Jiddu Krishnamurti. Wat is waar? Over waarheid en leven. Themaboek aforismen waarheid zijnjiddu leven mens wijsheid inzicht vrij handelen denken. 1934.

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online