Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

První a poslední svoboda

Krishnamurti

Krishnamurti vraví o hlbokom vnútre človeka, o jeho samej podstate. Témy sú rôzne a odhalujú prečo ľudia uviazli v rôznych formách strasti. Podstatou toho je oddelenia sa, ktoré je vysvetlené v tejto knihe. Ďalej sa tu rozoberá podstata viery a znalostí na ktorých princípe človek funguje a ktoré sa mu stali osudným. Zaoberá sa tu koreňom času, mysle, ega, túžby, úsilím, strachom či bdelosťou – všetko sú to vzájomne prepletené veci. Veľmi hlboká kniha, ktorá nie je iba na jedno či dve prečítania, ale to je u Krishnamurtiho pravidlom.

První a poslední svoboda

Jiddu Krishnamurti - první poslední svoboda nejvyšší svoboda túžba bdelosť viera strach ego čas Krišnamurti.

Jiddu Krishnamurti
první poslední svoboda nejvyšší svoboda túžba bdelosť viera strach ego čas Krišnamurti.

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online