Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 41. Zodpovědnost

Říkáte, že moje mysl funguje na základě téhož principu jako mysl kohokoliv jiného. Proč mě toto činí zodpovědným za celý svět?

To, co přednášející řekl, bylo, že ať půjdete kamkoliv, najdete po celém světě lidské bytosti, které trpí a jež prožívají konflikt, úzkost a nejistotu. Jak psychicky, tak i fyzicky existuje velmi malé bezpečí; vzniká strach, osamělost, zoufalství a sklíčenost. Takový je běžný život lidských bytostí, ať už žijí v Číně, Japonsku, Indii, Americe, Rusku nebo zde – zažívá to každý člověk. Je to jejich život. A jako lidská bytost jste psychologicky celým světem. Nejste odděleni od člověka v Indii či Americe, který trpí a jenž prožívá úzkost a osamělost. Jste světem a svět je vámi. Toto je skutečnost, kterou si uvědomuje jen velmi málo lidí. Není to filozofický koncept ani idea, je to skutečné stejně jako bolest hlavy. A pokud si toto člověk hluboce uvědomí, vyvstane otázka: kam až sahá moje zodpovědnost? Ptáme se jeden druhého. Jestliže si uvědomíte, nikoliv verbálně, ale ve svém srdci, že již nejste jednotlivcem – což je pro většinu lidí obrovský šok, neboť si myslíme, že naše mysli, problémy i úzkosti jsou výhradně naše osobní – jestliže nahlédnete, jak se tato záležitost má, jaká je pak vaše zodpovědnost? Jaká je naše zodpovědnost globálně – nejenom k naší rodině, manželce a dětem – ale k celému lidstvu, protože my jsme lidstvem? Máme své iluze, své představy Boha, pojetí nebe a rituály naprosto totožné jako zbytek světa. Liší se jen názvy. Model je tentýž.

Jaká je vaše reakce, pokud vnímáte, že jste lidstvem? Jaká je vaše odpověď na tuto výzvu? Jakým způsobem se s ní vyrovnáte? Jestliže se této výzvě postavíte na základě svého starého, individuálního podmínění, vaše reakce bude přirozeně nevhodná a zlomkovitá, poněkud falešná. Musíte tedy zjistit, jaká je vaše odezva na tuto velkou výzvu. Čelí jí vaše mysl statečně nebo ji sužují vaše strachy, úzkosti a bezvýznamné obavy o sobě samých?

Zodpovědnost závisí na reakci na tuto výzvu. Je to jen vzrušení, romantická přitažlivost, nebo jde o něco hlubokého, co zcela změní váš pohled na život? Potom už nejste Angličanem, Američanem nebo Francouzem. Vzdáte se toho všeho? Nebo si jen budete pohrávat s myšlenkou, že je to úžasná utopická představa?

Otázky a odpovědi: 41. Zodpovědnost

Říkáte, že moje mysl funguje na základě téhož principu jako mysl kohokoliv jiného. Proč mě toto činí zodpovědným za celý svět?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online