Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 29. Pochopení

Mohu říci, že rozumím záležitostem, o nichž hovoříme na těchto setkáních, třebaže jen intelektuálně, a cítím, že jsou hluboce pravdivé. Vrátím-li se zpět do své země, mám o vašem učení mluvit se svými přáteli? Nebo vyvolám ještě větší zmatek a spoušť, pokud o něm budu hovořit, protože jsem stále rozdělenou lidskou bytostí?

Všechna náboženská kázání kněží či guruů jsou hlásána rozdělenými lidskými bytostmi. Ačkoliv říkají: „Jsme vysoko nahoře,“ stále jsou rozdělenými lidskými bytostmi. A tazatel se domnívá, že to, co říkám, pochopil trochu, částečně, nikoliv úplně, neboť není transformovanou lidskou bytostí. Chápe to a chce říct ostatním, co on pochopil. Netvrdí, že porozuměl všemu, pochopil jen část a ví, že je to zlomkovité a neúplné. Na tom neshledávám nic špatného, přece se nesnažíte o interpretaci učení, chcete pouze informovat o tom, co jste pochopil. Jestliže však budete přesvědčeni, že celé učení pochopil a všemu jste porozuměl, stanete se autoritou, vykladačem. Takový člověk je ostatním lidem nebezpečný, protože je kazí. Pokud jste však spatřil něco, co je pravdivé, nejste tím oklamán. Je to pravdivé a obsahuje to jisté zalíbení, lásku a soucit. Cítíte to velmi silně a intenzivně. Pak samozřejmě neotálejte a běžte za ostatními. Bylo by hloupé a nešťastné se tohoto zříct. Své přátele však varujte: „Snažte se porozumět a poznávejte, buďte však opatrní a nestavte mne na piedestal.“ Přednášející nestojí na piedestalu, neboť tento podstavec, toto pódium, je jen pro jeho pohodlí. Neposkytuje mu vůbec žádnou autoritu. Svět je však takový, že lidské bytosti na něčem nebo na někom lpí – na víře, člověku, názoru, iluzi nebo dogmatu – a proto jsou zkažené. A zkažení lidé hovoří a my, rovněž trochu zkažení, se k tomuto davu přidáváme.

Jestliže spatříte, jak jsou tyto kopce krásné a jak je nádherná řeka, dokážete-li vnímat mimořádný klid nového rána, tvar hor, údolí i stínů a uvidíte-li, jak je všechno sladěné, vyvážené a harmonické, nenapíšete svému příteli, aby za vámi přijel a sám se o tom přesvědčil? Nezaobíráte se sami sebou, ale jen tím, jak je hora krásná.

Otázky a odpovědi: 29. Pochopení

Mohu říci, že rozumím záležitostem, o nichž hovoříme na těchto setkáních, třebaže jen intelektuálně, a cítím, že jsou hluboce pravdivé. Vrátím-li se zpět do své země, mám o vašem učení mluvit se svými přáteli? Nebo vyvolám ještě větší zmatek a spoušť, pokud o něm budu hovořit, protože jsem stále rozdělenou lidskou bytostí?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online