Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 22. Žvanění

Proč moje mysl neustále žvaní a proč je tak roztěkaná?

Položili jste někdy tuto otázku sami sobě? Proč je vaše mysl tak neklidná, proč neustále žvaní, přeskakuje z jedné věci na druhou, proč se chvíli baví tím a pak zase oním? Proč vaše mysl tlachá? A co s tím uděláte? Vaším okamžitým nutkáním je umět se ovládnout a přinutit se nežvanit. Dozorce, který si sám přikazuje: „Nesmím žvanit,“ je sám součástí žvanění. Vidíte, jak je vše nádherně propojené?

Co tedy uděláte? Můžete prozkoumat příčiny žvanění a nejspíš dospějete k závěru, že tato aktivita bývá součástí zaneprázdněné mysli. Mysl bývá zaneprázdněna ledasčím– sexem, televizí, vařením, uklízením domácnosti, fotbalem, chozením do kostela a tak dále – neustále se tedy něčím zabavuje. Proč ale musí být zaneprázdněna? Jestliže není zaneprázdněna, pak se nejspíš necítíte nejjistěji, a dokonce se i obáváte této prázdnoty. Cítíte se prázdní a ztracení a začínáte si uvědomovat, že se ve vašem nitru rozhostila nečekaná osamělost.

A tak, aby se mysl vyhnula této hluboké osamělosti se vší agónií, která ji doprovází, zaměstnává se vším možným vyjma této osamělosti. Poté však dochází k okamžiku, kdy se mysl začne zabývat i touto osamělostí. Mysl je zaneprázdněna okolními věcmi a utvrzuje se v přesvědčení, že je osamělá: „Jsem osamělá, to je moje potíž. Jak se mám s touto skutečností vyrovnat?“ Přemýšlíte o tom, jak jste nešťastní – takže jste se vrátili zpátky ke žvanění. Potom je nesmyslné ptát se, proč vaše mysl tlachá, proč není klidná a proč se nikdy ani na okamžik neoprostí od všech problémů. Ještě jednou opakuji, že toto mentální zaneprázdnění je výsledkem vašeho vzdělání a společenské podstaty vašeho života. Pokud si však uvědomíte, že vaše mysl žvaní, pak se zastavte, chvíli to pozorujte a uvidíte, co se stane. Vaše mysl žvaní. V pořádku, pozorujte to. Řekněte si: „V pořádku, žvaň si.“ Pokud tomu věnujete svou pozornost, znamená to, že se nesnažíte netlachat a nenařizujete si, že nesmíte, a tudíž to nepotlačujete, což je v tomto momentě nejmoudřejší. Jenom tomuto žvanění věnujte svou pozornost. Jestliže to uděláte, uvidíte, co se stane. Vaše mysl je jasná, a to je pravděpodobně vysněný stav každé „normální“a zdravé lidské bytosti.

Otázky a odpovědi: 22. Žvanění

Proč moje mysl neustále žvaní a proč je tak roztěkaná?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online