Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 20. Rozdělení

Můžeme pro své Já psychicky zemřít? Zjistit to je procesem vědomí bez možnosti výběru. Zdá se, že namísto abychom pozorovali bez možnosti výběru, raději pro ego, Já, zemřeme. Jak mohu ve svém současném stavu rozdělení pozorovat? Je to jako já, které se snaží spatřit své Já. To je bezvýchodný paradox, objasněte to prosím.

Necitujte mne ani kohokoliv jiného, protože pak to nejsou vaše slova a vy se stáváte lidskou bytostí z druhé ruky. Všichni jsme takoví. Toto je zapotřebí uvědomit si jako první, neboť to pokřivuje naše myšlení. Jsme výsledkem milionů let, během nichž jsme byli vystaveni tlaku myšlenek a propagandy ostatních lidí. Jestliže se člověk od tohoto všeho neosvobodí, nemůže nikdy nalézt skutečný zdroj věcí.

Tazatel se ptá, jak může ve svém současném stavu rozdělení pozorovat? Toto nelze. Můžete však pozorovat své rozdělení. Budete-li se pozorovat, zjistíte, že se díváte s určitými předsudky. A že se zapomínáte pozorovat a ponořujete se do předsudků. Začnete si své předsudky uvědomovat. Můžete na ně nahlížet bez jakéhokoliv pokřivení a bez možnosti výběru? Jen je pozorujte. Nechte předsudky, aby vám vyprávěly příběh, nevyprávějte příběh o předsudcích. Nechte předsudky, aby se plně rozvinuly – aby se rozvinula jejich příčina, představy, závěry a názory.

Při pozorování svých předsudků začnete objevovat, že jste rozdělení a že toto rozdělení způsobují myšlenky. Přirozeně si tedy začnete uvědomovat pohyb myšlenek.

Jste zmatení. Co je toto zmatení? Kdo tento chaos ve vás a ve vašem okolí vytvořil? Pozorujete-li své zmatení, začnete si uvědomovat pohyb myšlenek a jejich vzájemně si odporující podstatu. Zatímco pozorujete, nechte před sebou celou tuto záležitost rozvinout.

Je zde příběh, který nečtete, protože jej knize sami diktujete. Není to jen vaše minulost, nýbrž minulost celého lidstva. Nemůžete mít vhled, jde-li pouze o reakci paměti. Organizované náboženství není náboženstvím. Všechny ty neustálé nesmysly, rituály, dogmata, teorie a teologové, kteří produkují nové teorie – to není náboženství. Co člověka vede k tvrzení, že to není náboženství? Je to pouze hloubavé zkoumání všech náboženství a jejich dogmat, pověr, rituálů i nevědomostí zakončených výrokem: „Toto všechno je nesmysl?“ Nebo je to tak, že člověk okamžitě vidí, že jakákoliv forma propagandy nebo nátlaku není nikdy náboženstvím? Okamžitě to prohlédne, a proto se k ničemu podobnému nehlásí. Jestliže však člověk pouze zkoumá různá náboženství a následně učiní závěr, bude tento závěr omezený. Na základě argumentů a kvalitnějších vědomostí jej bude možné zpochybnit.

Pokud však člověk získá vhled do podstaty náboženských struktur, které vymysleli lidé, jeho mysl se od nich okamžitě osvobodí. Pochopí-li tyranii svého gurua – i to jsou tyrané, poněvadž touží po moci, pozici a pouze oni vědí, ostatní nikoliv – pak nahlédl tyranii všech guruů. A proto nechodí od jednoho gurua ke druhému.

Otázky a odpovědi: 20. Rozdělení

Můžeme pro své Já psychicky zemřít? Zjistit to je procesem vědomí bez možnosti výběru. Zdá se, že namísto abychom pozorovali bez možnosti výběru, raději pro ego, Já, zemřeme. Jak mohu ve svém současném stavu rozdělení pozorovat? Je to jako já, které se snaží spatřit své Já. To je bezvýchodný paradox, objasněte to prosím.

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online