Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 19. Nespravedlnost

Jestliže člověk nenahlíží, že by ve světě existoval prokazatelný univerzální princip spravedlnosti, nemá žádný přesvědčivý důvod k tomu, aby měnil sebe, nebo chaotickou společnost vnějšího světa. Nepozoruje žádná racionální měřítka, podle nichž by mohl stanovit důsledky činů a odpovědnosti za ně. Sdílel byste s námi, jak tuto záležitost vnímáte?

Existuje ve světě spravedlnost? To je otázka, kterou zkoumali všichni filozofové, a napovídali o ní mnoho slov. Existuje tedy ve světě racionální, rozumná spravedlnost? Vy jste chytří, já nikoliv. Máte peníze, já je nemám. Máte schopnosti a někdo jiný je nemá. Jste talentovaní, a proto se můžete radovat, já jsem se narodil jako chudák. Někdo je paralyzován svou nemocí, a jiný nikoliv. Když toto všechno vidíme, ujišťujeme se, že spravedlnost musí přece existovat. Přesouváme se od nedostatku spravedlnosti k představě spravedlnosti – Bůh je spravedlivý. Skutečností však zůstává, že ve světě panuje obrovská nespravedlnost.

Jestliže tedy spravedlnost neexistuje, proč bych se měl měnit? Vždyť to nemá žádný smysl. Proč bych se měl měnit v tomto chaotickém světě, kterému vládnou diktátoři? Bezpráví je jejich životem a terorizují miliony lidí. Jestliže toto všechno vidím, nenacházím pro svou změnu racionální příčinu. Myslím si, že toto není rozumná otázka, mohu-li to tak říct. Měníte se proto, že jste pod tlakem, nebo proto, že jste odměněni? Jde o změnu vyvolanou odměnou a trestem?

Lidské bytosti napříč celým světem jednají iracionálně a vy, coby lidská bytost, jste stejný jako zbytek lidstva. A poněvadž jste stejný jako zbytek lidstva, nesete zodpovědnost; není to proto, že ve světě vidíte tolik nespravedlnosti, že podvodníkům všechno prochází, nebo proto, že porovnáváte úchvatné kostely a obrovské bohatství s miliony a miliony hladovějících lidí.

Ke změně nedochází prostřednictvím nátlaku ani prostřednictvím odměny a trestu. Mysl sama nahlíží, jak je to všechno absurdní. Chápe nezbytnost změny, a nikoliv proto, že by vám Bůh, kněz nebo někdo jiný říkal, že se máte změnit. Člověk okolo sebe pozoruje chaos a tento chaos je způsoben lidskými bytostmi. Já jsem jako tyto lidské bytosti, já musím jednat, je to jednak má zodpovědnost vlastní, a jednak zodpovědnost globální.

Otázky a odpovědi: 19. Nespravedlnost

Jestliže člověk nenahlíží, že by ve světě existoval prokazatelný univerzální princip spravedlnosti, nemá žádný přesvědčivý důvod k tomu, aby měnil sebe, nebo chaotickou společnost vnějšího světa. Nepozoruje žádná racionální měřítka, podle nichž by mohl stanovit důsledky činů a odpovědnosti za ně. Sdílel byste s námi, jak tuto záležitost vnímáte?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online