Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 8. Bolest

Nespočívá důvod vzniku mysli v obraně před bolestí? Dítě začíná přemýšlet, aby se oddělilo od fyzické bolesti. Je mysl výsledkem bolesti, nebo je bolest výsledkem mysli? Jak má člověk překročit obranné mechanizmy, které se utvářely od dětství?

Píchněte se do nohy špendlíkem a ucítíte bolest. Poté budete toužit po tom, aby bolest skončila. Toto je pohybovou energií myšlení, nervovou reakcí. Nakonec se s touto reakcí ztotožníte a řeknete si: „Doufám, že bolest jednou odezní, po druhé již to neudělám.“ Toto všechno je součástí pohybové energie mysli. Strach je součástí bolesti. Existuje strach bez mysli?

Zkusili jste někdy oddělit mysl od bolesti? Na určitou dobu se posaďte do zubařského křesla a pozorujte, jak se věci dějí. Ať vaše mysl pozoruje, aniž by se ztotožňovala. Můžete to udělat. Já jsem seděl v zubařském křesle čtyři hodiny a do mysli mi nevstoupila jediná myšlenka.

Jak má člověk překročit obranné mechanizmy, které vznikly v dětství? Navštívit psychoanalytika? Můžete si myslet, že toto je nejjednodušší způsob, protože psychoanalytik vyléčí všechny problémy, jež mají v dětství kořeny. Bohužel tomu tak není. Nevyléčí je, ale může je nepatrně pozměnit. Co tedy člověk udělá? Neexistuje nikdo, za kým by mohl jít. Postaví se tomu čelem? Takový člověk nežije. Postavil se kdy člověk skutečnosti, že neexistuje nikdo, na koho by se mohl obrátit? Má-li člověk rakovinu, může navštívit lékaře. To se liší od psychologických poznatků, které získal v dětství a jež jsou příčinou toho, že se stává neurotickým. A většina lidí je neurotickými.

Co má tedy člověk dělat? Jak má ve světě, který je poněkud neurotický a v němž jsou všechny vztahy s okolím nevyvážené, poznat, že i on sám je nevyrovnaný? Nemůže jít za nikým. Co se tedy děje v mysli člověka, který už není závislý na ostatních, na knihách, psycholozích a autoritách? Co se stane s myslí člověka, jenž si skutečně uvědomí, že se nemůže na nikoho obrátit? Neuróza je výsledkem závislosti. Člověk je závislý na své ženě, lékaři, Bohu nebo psycholozích. Vytvořil si okolo sebe řadu závislostí v naději, že mu tyto závislosti poskytnou bezpečí. A co se stane, jakmile objeví, že nemůže být závislý na nikom? Dosahuje obrovské psychologické revoluce a obvykle není ochoten postavit se k této skutečnosti přímo. Člověk je závislý na své ženě, která ho v této závislosti povzbuzuje, a naopak. Toto je součástí jeho neurózy. Nezbavuje se toho, ale zkoumá to. Může se osvobodit a nebýt na své ženě psychicky závislý, ale to neudělá, protože má strach. Buď od ní něco vyžaduje či potřebuje, nebo jeho žena podporuje jeho myšlenky, pomáhá mu vládnout, být ambiciózní a utvrzuje ho v domnění, jaký je úžasný filozof.

Pochopte však, že samotný stav závislosti na někom jiném může být příčinou hluboké psychologické neurózy. Porušíte-li tento vzorec, co se stane? Stanete se duševně zdrávi! Abyste zjistili, co je pravda, musíte být takto duševně v pořádku. Závislost existuje od dětství, byla činitelem proti bolesti a poranění, činitelem útěchy, emoční výživy a podpory – toto všechno do sebe člověk zabudoval, je toho součástí. Takto podmíněná mysl nemůže nikdy zjistit, co je pravda. Nebýt na ničem závislý znamená, že jste sami. Jen sami, celiství – to je duševní zdraví, z této vyrovnanosti se rodí rozum, jasnost a integrita.

Otázky a odpovědi: 8. Bolest

Nespočívá důvod vzniku mysli v obraně před bolestí? Dítě začíná přemýšlet, aby se oddělilo od fyzické bolesti. Je mysl výsledkem bolesti, nebo je bolest výsledkem mysli? Jak má člověk překročit obranné mechanizmy, které se utvářely od dětství?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online