Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 2. Bezpečí

Může v tomto životě člověk nalézt absolutní bezpečí?

Toto je velmi závažná otázka. Po bezpečí – fyzickém i psychologickém – toužíme všichni. Kdybychom byli psychologicky zabezpečeni, nemuseli bychom se tolik starat o fyzické bezpečí. Hledaní psychologického bezpečí zabraňuje fyzickému bezpečí.

Existuje pro lidské bytosti nějaké absolutní bezpečí? Musíme mít pocit bezpečí stejně jako dítě, které se drží své matky. Pokud matka a otec nevěnují dítěti dostatek pozornosti, nedávají-li mu lásku a neposkytují-li péči, ovlivní to jeho mozek a nervy. Dítě potřebuje fyzické bezpečí. Proč vyžadujeme psychologické bezpečí? Existuje zde duše, která se dožaduje bezpečí. Existuje však vůbec psychologické bezpečí? Toužíme po bezpečí v našich vztazích – moje žena, moje děti, rodinná jednotka. Myslíme si, že toto lpění určité bezpečí obsahuje, avšak jakmile zjistíme, že toto bezpečí neexistuje, brzy se odtrhneme a snažíme se je nalézt někde jinde.

Snažíme se je nalézt ve skupině, v kmeni – v tom oslavovaném kmeni, kterým je národ. A přesto tento národ stojí proti jinému národu. Myslet si, že se psychologické bezpečí nalézá v člověku, zemi, víře, v zkušenostech, je totéž jako vyžadovat fyzické bezpečí. Tím, že vyžadujeme psychologické bezpečí, jsme se rozdělili: hinduista, muslim, žid, Arab, stoupenec Ježíše, stoupenec někoho jiného – toto všechno s sebou požadavek bezpečí nese. Lidé se v těchto iluzích snaží nalézt psychologické bezpečí. Snaží se nalézt pocit bezpečí v odlišných iluzích katolicizmu, buddhizmu, hinduizmu, judaizmu, islámu a v jiných, které nevytvořily nic jiného než iluzorní bezpečí, protože bojují jeden s druhým. Jakmile toto pochopíte, nebudete již potřebovat k něčemu náležet. Spatříte-li skutečnost, že mysl či myšlení hledaly bezpečí v iluzích, tento vhled s sebou přinese inteligenci.

Člověk hledá bezpečí v hinduizmu a v tom, že je hinduistou se všemi těmi nesmyslnými pověrami, bohy a rituály, které k tomu náležejí. To však odporuje jiné skupině lidí, již mají odlišné pověry, rozdílné bohy, odlišné rituály. Tyto dvě různé skupiny se mohou navzájem tolerovat, ale častěji se stává, že jsou nepřáteli. Panuje mezi nimi konflikt a člověk se odjakživa snažil nalézt bezpečí v jedné nebo druhé z nich. Najednou si ale člověk uvědomí, že obě skupiny staví na iluzích. Toto poznat znamená nabývat inteligenci. Je to stejné jako uzřít nebezpečí. Člověk, který zcela záměrně ignoruje nebezpečí, je blázen, něco s ním není v pořádku. Lidé však v těchto iluzích, v nichž se snaží nalézt bezpečí, nebezpečí nevidí. Inteligentní člověk toto nebezpečí vnímá. Absolutní bezpečí se nachází v této inteligenci. Mysl vytvořila rozmanité formy iluzí – rozličné národnosti, rozčlenění do kast, odlišné bohy, rozdílné víry, různá dogmata, nepřeberné množství rituálů a nadpřirozené náboženské pověry, které se šíří světem – a snažila se v nich nalézt bezpečí. Člověk riziko tohoto bezpečí, této iluze, nevidí. Jestliže je nahlíží – nikoliv jako představu, ale jako realitu – je tento vhled inteligencí, nejvyšší formou absolutního bezpečí. Absolutní bezpečí tedy existuje: jeho podstatou je nahlížet pravdu v iluzi.

Otázky a odpovědi: 2. Bezpečí

Může v tomto životě člověk nalézt absolutní bezpečí?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online