Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Wat is waar?

Kampvuur

Als de geest in rust is, als hij door geen enkele gedachte wordt gestoord, ontstaat het inzicht. Dan komt het eeuwige tot stand.

Als je door in een diepe waterplas te roeren modder aan de oppervlakte brengt en die dan weer laat bezinken, wordt het water weer helder. Als je 's avonds tot rust komt, word dan stil en helder van geest, zodat de kalmte, die in het duister schuil gaat, zich kan openbaren. Als je op die manier innerlijk stil bent, zul je merken dat je wordt als niets.

Na de verwarring van de dagelijkse strijd, conflicten en inspanningen, zul je, als je in een serene rust ergens bent gaan zitten, een leegte kennen die als niets is en in die leegte komt het werkelijke tot openbaring. Die kalmte, die als niets is, is het geluk; niet het geluk dat het tegengestelde is van verdriet. Tot het geluk kun je alleen komen als je heel veel strijd hebt doorgemaakt, enorme conflicten, diepe emoties en intense vreugde. En als je in staat bent al die ervaringen in de stilte op te nemen, zul je daarin de extase vinden van het niets, dat alles is. In die stilte zul je de extase van het je volslagen wegcijferen vinden. Het is geen afwijzing, het is de kalmte die je de mogelijkheid geeft volkomen evenwichtig te zijn.

Laat dus tijdens deze kampvuren het stof en de verwarring van de dag bezinken. Niet door je geest onder druk te zetten en je te beheersen krijg je een helderheid als van snel stromend water, maar door actief, flexibel te zijn zul je in staat zijn die stilte te beleven. Niet door verwoed te mediteren kom je tot de rust van het als niets zijn, maar door je intens van alle dingen bewust te zijn zul je tot dit geluk kunnen komen, zoals de lotusbloem, die haar hart voor de stille avond opent.

Denk dus veel in deze dagen en wees niet bang voor verwarring in jezelf. In de helderheid die na de verwarring komt, zul je merken dat al het duister, alle misleiding, alle ontgoocheling verdwijnt en wanneer je bent als niets, zul je vervuld zijn van de essentie van de heelheid.

Wat is waar?

Kampvuur

Jiddu Krishnamurti. Wat is waar? Over waarheid en leven. Themaboek aforismen waarheid zijnjiddu leven mens wijsheid inzicht vrij handelen denken. 1934.

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online