Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Wat is waar?

Hoofdstuk 23

Wijsheid vind je niet. Wijsheid moet worden ontwikkeld. Wijsheid is een toestand van evenwicht. Wijsheid doe je op door innerlijke eenvoud.

Onwetendheid is niet dat het je ontbreekt aan geleerdheid, maar dat je de verschillende waarden in het leven met elkaar verwart en ermee in botsing komt. Ook al bestudeer je nog zo grondig alle boeken van de wereld, het beeld van de wijsheid dat je door die studie krijgt is ten enenmale verkeerd, omdat je niet echt leeft. Uit boeken haal je alleen wat waardeloze troep en dat noem je dan wijsheid. Als ik zeg dat je niet echt leeft, heb ik het over actief zijn in het nu, voor honderd procent, wat een intense vreugde oplevert, een verrukking die je niet krijgt door theorieën te verafgoden. Dus jullie wijsheid, die gebaseerd is op je studie, heeft absoluut niets uit te staan met de wijsheid waar ik het over heb. Als je als individuele mens vrij bent van je jaloersheid, je haat, je verlangens, je streven naar macht en naar veiligheid, je behoefte aan gezagdragers en je verering van allerlei valse waarden, dan ontstaat door die vrijheid een natuurlijke wijsheid, die alle boeken, alle filosofieën, theorieën en systemen te boven gaat. Daar heb ik het over, niet over jullie theorieën Zoals ik al eens eerder heb gezegd, nieuwe theorieën bedenken kan ik net zo goed als jullie, maar wat voor waarde heeft dat? Alle boeken van de wereld, de heilige boeken daarbij inbegrepen, staan vol met theorieën en niet een van jullie leeft spontaan, natuurlijk en gelukkig. Daar komt het op aan, niet op het onophoudelijk proberen je nieuwe theorieën en nieuwe ideeën eigen te maken.

Het denken moet verder gaan dan de beperktheid van de ideeën Ik heb jullie filosofieën en theorieën niet bestudeerd, ze hebben volgens mij niets te betekenen, het is waardeloze troep. Verstrikt in conflicten als je bent, denk je dat je de waarheid zult vinden door theorieën te bestuderen en je daar naar te schikken. Alleen als je in je denken en voelen vrij bent van alle conformisme en navolging zul je een creatief leven leiden, dat meer waard is dan alle boeken. Je hoeft nooit ook maar een enkele theorie bestudeerd te hebben om de hoogste graad van menszijn te bereiken, het enige waardoor je de wijsheid zult kennen die van alle tijden is.

Een journalist heeft blijkbaar eens over mijn leringen gezegd: “Het is boeddhisme zoals Schopenhauer dat beschrijft in zijn 'Die Welt als Wille und Vorstellung'” en mij werd gevraagd wat ik daarvan vond. Dat is heel eenvoudig. Ik heb nooit Schopenhauer gelezen en nooit de boeddhistische geschriften bestudeerd. Wat ik tegen jullie zeg berust op mijn eigen ervaring, het is niet uit boeken gehaald. Het is mijn eigen ervaring met leed, pijn, genoegen, liefde en dood en al die dingen die de mens grote bezorgdheid en intense ongerustheid bezorgen, zijn werk, zijn liefde, zijn haat, alles wat de mens tot mens maakt, kortom, het leven zelf. Het is niet ontleend aan boeddhisme, aan hindoeïsme of aan Schopenhauer . Dus, als je mijn zienswijze wilt begrijpen heeft het weinig nut me te vragen je Schopenhauer of het een of andere heilige geschrift uit te leggen, of hun ideeën te vergelijken met wat ik zeg. Ik wil dat je wat ik zeg met je verstand benadert, niet met je vooroordelen en je geleerdheid.

Er kwam eens een man bij een wijze en zei tegen hem: “Ik heb wat tijd over, vertelt u me alstublieft iets over de waarheid”. En de wijze zei: “Houd om te beginnen je lichaam in toom, maak je geest zo zuiver als sneeuw en reken tenslotte vastbesloten af met alle kennis”. Kennis krijgen is informatie verzamelen, maar wijsheid berust op je eigen ervaring.

Ik heb het over wijsheid. Jullie nemen een tak van een boom en denken dat je de hele boom te pakken hebt. Maak verschil tussen kennis en wijsheid. Kennis, het weten van feiten, is, al neemt ze steeds toe, van nature beperkt.

Wijsheid kan een ander je niet geven. Een eenvoudige vissersman, die worstelt met zijn jaloersheden, zijn liefdes, zijn boosheden en zijn lijden, leeft veel meer, veel intenser dan iemand die zijn problemen verstandelijk beredeneert en op macht uit is, want die laatste komt om in zijn eigen egocentriciteit. Wijsheid komt voort uit de intensiteit waarmee je leeft, niet uit intellectuele theorieën Wijsheid is spontaan en heeft absoluut niets te maken met oppervlakkige kennis of met iets wat je van een ander leert. Wijsheid is als stromend water, ze laat zich niet vastleggen en is nergens te koop. Wijsheid is ware intelligentie. Als je met volle intensiteit leeft, zul je in het nu de wijsheid van alle tijden kennen en dat is het absolute hoogtepunt van de extase.

Wat is waar?

Hoofdstuk 23

Jiddu Krishnamurti. Wat is waar? Over waarheid en leven. Themaboek aforismen waarheid zijnjiddu leven mens wijsheid inzicht vrij handelen denken. 1934.

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online