Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Wat is waar?

Hoofdstuk 22

Wees eenvoudig in je denken.

Een idee hebben is iets anders dan denken. Een idee hebben is over het algemeen niets anders dan het tot stilstand komen van het denken voelen, dat door een persoonlijke reactie gekristalliseerd is, terwijl denken voelen altijd vloeiend is, onbeperkt en vrij van persoonlijke reacties. Het is de blijvende essentie van de waarheid. Maar de geest die de slaaf van een idee is, is niet in staat onbegrensd te leven. Een idee hebben is dus iets anders dan denken.

Dit is niet een verstandelijke constructie; je hoeft het alleen maar te begrijpen en ermee te leven om te weten wat het betekent. Het heeft een element van extase in zich. Het is geen kille, droge, verstandelijke constructie en het is evenmin emotioneel, sensationeel. Jullie zijn gewend aan systemen, aan filosofieën, aan concrete ideeën, waarmee je denken zich met zorg kan omkleden en dat noem je leven. Ik geef jullie geen systeem. Ik vertel jullie over een manier van leven waarin je je voortdurend bewust bent van het vuur van het denken voelen. Als ik jullie zou vertellen wat je op zijn minst zou moeten doen, hoe je zou moeten mediteren, wat voor ideeën je zou moeten hebben, hoe je in het nu zou moeten leven, dan zou je vrij van die ideeën moeten zijn, omdat ze je geestelijk aan banden zouden leggen en je denken zouden aantasten. Ik geef jullie geen ideeën, maar ik spreek over de flexibiliteit van het denken voelen, waardoor je evenwichtig zult kunnen leven, in een toestand van zich steeds vernieuwende rust.

Ik heb niet gesproken over emotie, omdat de liefde van nature alomvattend is. Iedereen weet wat het betekent lief te hebben, maar het denken komt ertussen en vertroebelt die liefde, daarom spreek ik zo uitvoerig over de menselijke geest. De geest kan alleen door intelligentie volmaakt functioneren. Intelligentie is denken dat bevrijd is van de beperkingen van de individualiteit. Die intelligentie wordt versterkt als je handelen steeds vrij is van de kern van egoïsme De geest functioneert volmaakt als hij niet langer in beslag genomen wordt door het idee van zichzelf; dan heerst er rust, de vrede die de eeuwige vernieuwing van het leven zelf is.

Deze intelligentie is het vermogen de allerhoogste waarde te onderscheiden en niemand kan je dat geven. Het is zinloos heiligdommen en tempels af te lopen om je er in aanbidding aan iemands voeten te werpen. Je ondergaat al die dingen en ontdekt niets dan verdriet en verlatenheid, een schrijnende leegte, die je nooit die opperste, bloedwarme verrukking van het leven geeft.

Intelligentie is nodig om van de waarheid vervuld te kunnen worden, maar de meeste mensen vermijden het intelligent te zijn, omdat dat betekent dat je in actie moet komen. Om intelligent te kunnen zijn moet je volledig vrij zijn van het maatschappelijk uiterlijk vertoon, van klassenbewustzijn en egoïsme Wie het graag wil kan intelligent zijn, het is niet als een van god gegeven gave, enkel voorbehouden aan het genie.

Begin ermee als individu bewust te leven en al je belemmeringen te ontdekken; als je dat doet zul je uiterst intelligent worden. Intelligentie is evenwicht tussen denken en voelen en daarmee het allerhoogste, het godgelijke, maar door achter allerlei theorieën aan te gaan verstoor je het alleen maar.

Wat maakt iemand onintelligent, dom en laks? Gebrek aan aanpassingsvermogen en aan flexibiliteit. Hij is de slaaf van zijn eigen persoonlijke idee, d.w.z. van zichzelf, terwijl hij intelligent zou zijn als hij aldoor aandachtig en oplettend was en zijn weg zou gaan zonder een vastgesteld doel, zonder een concreet idee iets te willen bereiken. Iets wat flexibel is, is onbegrensd, iets wat meegeeft kan nooit gebroken worden.

Het is werkelijk erg eenvoudig, zo eenvoudig dat het aan je voorbij gaat, of liever, het is zo subtiel dat jij eraan voorbijgaat, omdat je houvast aan iets concreets wilt hebben.

Wat is waar?

Hoofdstuk 22

Jiddu Krishnamurti. Wat is waar? Over waarheid en leven. Themaboek aforismen waarheid zijnjiddu leven mens wijsheid inzicht vrij handelen denken. 1934.

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online