Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Wat is waar?

Hoofdstuk 17

Zomaar zijn, zonder iets na te streven, is volmaaktheid, want het is vrij van ikbesef.

Zich ergens voor inspannen, vanuit ikbesef, wordt gezien als vooruitgang, groei, evolutie. Zolang de mens zich ergens voor inspant denkt hij dat hij iets zal bereiken, dat hij iets tot stand zal brengen, dat hij steeds dichter bij de waarheid zal komen.

Alle ikbesef, hoe ver het zich ook heeft ontwikkeld, is beperkt en inspanning zal er niet toe leiden dat de mens vervuld wordt van de waarheid of van de klaarte van de waarheid. Zomaar zijn, zonder iets na te streven, is volmaaktheid, want het is vrij van ikbesef. Maar je moet je inspannen om vrij van inspanning te kunnen zijn, vrij van de inspanning van de vele eeuwen van traditie, vrij van het iets willen hebben en van het iets willen geven, vrij van de waanideeen van de angst en van de angst zelf. Deze inspanning, bewust geleverd, in het volle besef van de doem van de angst, de doem van het iets willen hebben en het iets willen geven en de doem van het traditionele denken en voelen, zal de mens vrij maken.

Als je voor een crisis komt te staan, vergeet je al je ideeën en concentreer je je zonder inspanning, omdat je gedachten gericht zijn op een ding, dat je volledig in beslag genomen heeft. Je zoeken is het pijnlijke gevolg van een noodzakelijkheid, waar niets vrolijks aan is. Iets wat je gedwongen wordt te doen doordat je lijdt, kan ook spontaan en op een elegante manier worden gedaan. Uit die intelligente manier om je in te spannen ontstaat de extase van de waarheid.

Die extase van de waarheid ontstaat spontaan, vanzelf, heel zoetjes, zonder ook maar iets van inspanning, zonder zelfdiscipline, analyse of innerlijke zelfbeschouwing. Ze moet moeiteloos en in alle kalmte ontstaan, zonder dat je er hard voor moet werken.

Je inspanningen spelen zich af in het gebied tussen de tegengestelden: goed en kwaad, deugdzaamheid en zonde. Je verspilt je krachten in het conflict tussen die twee. Een deugdzaamheid waar inspanning voor nodig is wordt een last en wekt verzet. Ik heb het over een geestestoestand vrij van inspanningen, vrij van de tegengestelden.

Zoek niet het onmeetbare, maar probeer je met al je energie bewust te worden van de tegengestelden in jezelf, alleen dan kun je je er van bevrijden. Bestrijd niet, in een poging evenwicht te scheppen, het ene tegengestelde met het andere, waardoor je alleen maar een van de twee sterker maakt. Als je boos bent, verberg dat dan niet achter vriendelijkheid, maar bevrijd je van het idee van onderscheid maken, anders gezegd, probeer te begrijpen wat de ware oorzaak van je boosheid is, namelijk het ikbesef. Wees vrij van het idee van deugdzaamheid, want deugdzaamheid is een doel, een beperkende eigenschap, zoals alle eigenschappen niet anders dan beperkend zijn.

Als je vrij bent van zowel deugdzaamheid als zonde zul je, zonder je ervoor te hoeven inspannen, inzicht hebben in het oneindige. Inspanning is slechts besef van individualiteit, van afgescheidenheid en beperktheid. Inspanning is er op gericht iets binnen te halen, dat wil zeggen, je doen en laten, denken en voelen zijn verwikkeld in een strijd om winst, voordeel, resultaat en succes. Daarom versterken je inspanningen, door wat ze binnenhalen, alleen maar het ikbesef of het ego, de oorzaak van de verdeeldheid. Inspanning die een product is van het streven naar winst, profijt, voordeel, kan niet leiden tot inzicht of tot het besef van dat wat leven is. Waarom span je je in? Om iets anders te zijn dan je bent. Maar alleen door er achter te komen wat je bent, door je talloze slimmigheden te leren kennen, je ijdelheid, je verwaandheid, je streven naar macht en naar aanpassing, alleen daardoor word je vrij. Je inspanningen zijn dus onnodig.

Het is niet mijn bedoeling dat je dit zonder meer van me aanneemt, maar denk er vooral goed over na, dan zul je zien hoe vanzelfsprekend en eenvoudig is.

Eenvoud is eindeloos.

Wat is waar?

Hoofdstuk 17

Jiddu Krishnamurti. Wat is waar? Over waarheid en leven. Themaboek aforismen waarheid zijnjiddu leven mens wijsheid inzicht vrij handelen denken. 1934.

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online