Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Wat is waar?

Hoofdstuk 12

Verdeel het leven niet in het geestelijke en het materiële

Ik doe niet meer aan genezingen, omdat ik het denken en voelen wil genezen.

Als voorspoed en gezondheid je voortdurend bezig houden, zullen die vanzelf je deel zijn. Daar is niets mysterieus aan, wat je wilt hebben krijg je. Doordat de mens op voorspoed uit is en heel veel dingen wil bezitten, worden er in deze wereld oorlogen gevoerd. Je bent zo vaderlandslievend dat je bereid bent iedereen te doden die je voorspoed in de weg staat, dus zijn er oorlogen en beperkingen opleggende grenzen.

Als het je enige interesse in het leven is om voorspoed te hebben, om het gemakkelijk te hebben, rijk te zijn en goed in je vlees te zitten, dan zul je voortdurend op deze dingen uit zijn. Ik keur ze niet af, het is jullie zaak. Maar ik zeg je dat ze je geen inzicht zullen geven. Voorspoed impliceert zelfzuchtigheid, onderscheid van klassen en standen, en kan je dus niet dat blijvende inzicht geven. Door alleen maar op gezondheid en overvloed uit te zijn zul je geen inzicht krijgen in dat wat eeuwig is. Gezondheid en voorspoed zijn vergankelijk. Je moet gezond zijn, dat spreekt vanzelf, maar gezondheid staat niet op de eerste plaats. Als iemand intens verdrietig is, heeft hij geen aandacht voor gezondheid en voorspoed. Je kunt hem rijkdommen geven, je kunt hem gezond maken, maar als zijn denken en voelen in heftige beroering zijn, rusteloos en steeds op zoek, komt het hem allemaal als waardeloos voor. De in aanleg aanwezige rijkdom van het leven is er niet in te vinden en mijn wens is jullie te helpen zicht te krijgen op het essentiële In het streven naar het essentiële vind je rust en die rust leidt tot een voorspoed die niet ten koste van anderen gaat.

Ik heb ook genezingen gedaan. Ik doe dat nu niet meer, omdat ik, als ik dat zo mag zeggen, het denken en voelen wil genezen. De kracht die schrijnende wonden geneest is dezelfde kracht die het denken en voelen beter maakt en ik probeer dat te doen. Ik wil je helpen tot die natuurlijke helderheid van denken en voelen te komen die een waarborg is voor het vrij zijn van alle angst, voor een harmonieus leven.

Wat is waar?

Hoofdstuk 12

Jiddu Krishnamurti. Wat is waar? Over waarheid en leven. Themaboek aforismen waarheid zijnjiddu leven mens wijsheid inzicht vrij handelen denken. 1934.

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online