Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Nüüdisaja kultuuriprobleemid

Nüüdisaja kultuuriprobleemid, 19. osa

Maailmas on niisama palju seisukohti kui inimesi. Ütlete midagi ja keegi väidab hoopis midagi muud. Igaühel on oma seisukoht, kuid seisukoht ei ole tõde; seepärast ärge lähtuge üksnes seisukohtadest. Avastage tõde iseseisvalt. Seisukoht võib üle öö muutuda, kuid tõde ei muutu. Niisiis, te soovite iseseisvalt avastada, kas peitub jumala kujus Jumal või tõde. Mis on kuju? See on mõistuse loodud ese, kätega kujundatud puust või kivist. Mõistus kavandab selle. Kas arvate, et kuju, mis on mõistuse kavandatud, on Jumal?

Ütlete, et kui vaim usub kujusse, annab kuju vaimule jõudu. Mõistus loob kuju ning siis ammutab energiat omaenda loomingust. Seda teeb mõistus pidevalt; loob kujusid, ammutamaks energiat, õnne, kasumit. Tähtis ei ole kuju või see, mida miljonid inimesed sellest räägivad, vaid arusaam omaenda mõistuse tehingutest.

Mõistus teeb ja lammutab jumalaid, olles jõhker või leebe. Ta võib seisukohtadest kramplikult kinni hoida, luua pettekujutlusi, välja mõelda reaktiivlennukeid ja arvuteid. Kuid mõistus ei saa luua tõde. See, mida ta loob, pole tõde, vaid seisukoht; otsus. Tähtis aga on iseseisvalt avastada, mis on tõde.

Selleks, et tõde leida, peab mõistus olema liikumatu, täielikult vaikne ja tasa. See vaikus on austamise vääramatu jõud – kuid mitte templis käimine, lillede ohverdamine. Te püüate jumalaid leebeks teha, sest kardate neid, kuid see pole austus. Kui saate mõistusest aru, ning kui mõistus on täiesti rahulik, mitte aga rahulikuks piitsutatud, siis on see rahu ise austus. Ning selles rahus kerkib esile see, mis on õige, mis on ilu, mis on Jumal või tõde.

Küsija: Ütlesite, et peaksime istuma rahulikult ning valvama omaenese mõistuse aktiivsust. Kuid mõte kaob hetkel, mil hakkame seda teadlikult jälgima. Kuidas saaksime tähele panna omaenese mõistust, kui see on vaatleja ja vaadeldav ühteaegu?

Krishnamurti: See on väga keeruline probleem ning ühendab mitut küsimust. Niisiis, kas on olemas vaatleja või ainult vaadeldav? Palun jälgige end teraselt. Kas on olemas mõtleja või ainult mõtlemine? Kindlasti alul ei ole mõtlejat. On mõtlemine, ning siis tekitab mõtlemine mõtleja – mis tähendab, et mõtlemise käigus on tekkinud kahestumine. Kui see kahestumine toimub, tekib valvaja ja valvatav, uurija ja uurimisobjekt. Küsija ütles, et kui valvata oma mõistust, uurida mõtet, siis mõte kaob, haihtub; on olemas ainult tähelepandav. Kui te vaatate lille, siis näete ainult seda. Kas selles momendis on olemas vaataja? Või ainult nägemine? Lille nägemine paneb teid ütlema: "Kui ilus see on, ma tahan seda." Niisiis, ihkamise kaudu tärkab meis "mina". Ta tekib ihkamise, hirmu, ahnuse, auahnuse jms läbi, mis järgneb teadlikuks saamise hetkel. See loob "mina" ning "mina" ei eksisteeri ilma selleta. Kui tungite sellesse sügavamalt, siis avastate, et kui mõistus on täiesti vaikne ja rahulik, kui seal pole mitte ühtegi liigutust, kogejat, valvajat, siis on selles vaikuses eneses loov arusaamine. Selles vaikuses on mõistus ümber kujundunud. Kuid mõistus ei saa distsipliini ja harjutuste varal rahu leida. Vaikus ei ilmu, kui istume kusagil nurgas ning püüame kontsentreeruda. Vaikus ilmub, kui taipate mõistuse tehinguid. Mõistus on loonud kivist jumalad, mida inimesed kummardavad. Mõistus on loonud Bhagavatgita, organiseeritud religioonid, uskumused; ning reaalsuse avastamiseks tuleb end mõistuse loomingust välja kiskuda.

Küsija: Kas inimene on ainult mõistus ja aju või midagi enamat?

Krishnamurti: Kuidas leiaksite seda? Kui te ainult usute, mõlgutate mõtteid ning tunnustate, mida Shankara, Buddha või keegi muu on öelnud, siis te ei uuri, ei püüa leida, mis on tõde.

Teil on vaid üks tööriist, mõistus, mis on ühtlasi ka aju. Niisiis, kui soovite selles asjas tõtt teada saada, kas ei pea te siis mõistuse teeradasid tundma? Kui mõistus on küürakas, ei näe te kunagi sirgelt, kui mõistus on piiratud, ei saa te kunagi tähele panna piiramatust. Mõistus on tajumise tööriist ning et õieti taibata, tuleb mõistus sirgeks ajada. Teda tuleb puhastada kõigist mineviku tingimustest, kogu hirmust. Ka peab mõistus vaba olema teadmistest, sest teadmised juhivad mõistuse kõrvale ning väänavad elunähtusi. Ainult süütu mõistus, mis on tohutult läbi elanud ning on siiski vaba teadmistest ja kogemustest – ainult niisugune mõistus saab avastada enamat ajust ja intellektist. Vastasel korral on kõik teie avastused minevikus läbielatust segased ning teie kogemus on minevikutingimuste tulemus.

Küsija: Kui mõistus ja aju on üks ja sama, miks juhtub siis nii, et kui tekib mõni tung või mõte, mida aju hirmsaks peab, siis annab mõistus sellele järele?

Krishnamurti: Mis toimub tegelikult? Kui olete endale kätte torganud, siis kannavad närvid selle tunde ajju. Aju tõlgendab seda valuna ja siis mässab aju valu vastu ning te kisute nõela välja. Kuid on veel palju muud, mida mõistus teeb, ehkki teab, et see on hirmus või rumal. Ta teab väga hästi, kui rumal on suitsetamine, kuid siiski ei loobu suitsetamisest. Miks? Sest talle meeldib tunne, mis suitsetades tekib, ning see on kõik. Kui mõistus paneks suitsetamist nii tähele kui nõela torget, lakkaks ta otsekohe suitsetamast. Kuid mõistus ei soovi seda nii teraselt tähele panna, sest suitsetamine on saanud talle naudingut pakkuvaks harjumuseks. Sama lugu on ahnuse või vägivallaga. Kui ahnus sünnitaks teile sama valu nagu nõela torge kätte, kas te siis ei loobuks ahnusest kohe? Ning kui oleksite tõsiselt tähelepanelik vägivalla olemusest, siis te ei kirjutaks raamatuid vägivallatusest. Kui sööte midagi, mis teile terava kõhuvalu toob, kas te siis jätkate selle söömist? Te katkestate söömise jalamaid. Samuti arusaamine, et kadedus on mürk ja surmav nagu kobra nõelamine, ärataks teid tõe tunnetamisele. Kuid mõistus paraku ei soovi neid asju ligidalt vaadata ning ta keeldub tunnustamast, et ahnus, kadedus, ahnus ja hirm on mürk. Seepärast ütleb ta: "Vestleme vägivallatusest, ahnuse kõrvaldamisest, ärgem keelakem meile ideaale." Niisiis, avastage iseseisvalt, kui lõhkuvad, kui purustavad ja kui mürgised need omadused on. Siis heidate nad varsti kõrvale. Kuid kui ütlete, et teil neid omadusi ei ole, siis mängite vaid silmakirjateenrit. Olge üks või teine: tuli või jää.

Nüüdisaja kultuuriprobleemid

Nüüdisaja kultuuriprobleemid, 19. osa

Jiddu Krishnamurti philosophy quotes life love happyness texts talks books online free ebooks teosophy Krishnamurti.

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online