Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Nüüdisaja kultuuriprobleemid

Nüüdisaja kultuuriprobleemid, 17. osa

Raske on vaimu vabastada teadaolevast nii, et ta saaks pidevalt avastada uut. Üks tuntud matemaatik rääkis kunagi, kuidas ta töötas hulk päevi mingi probleemi kallal ega leidnud sellele lahendust. Ühel hommikusel jalutuskäigul leidis ta äkki lahenduse. Mis oli juhtunud? Tema virge vaim oli sel hetkel vaba ning probleem ise ilmutas lahenduse. Probleemi kohta tuleb koguda informatsiooni, kuid vaim peab informatsioonist vaba olema, et leida vastust. Enamik meist näeb fakti, kogub andmeid ja teadmisi. Kuid mõistus ei õpi kunagi leidma rahu, olema vaba elumöllust, pinnasest, kus probleemid juurduvad. Me ühineme seltskondadega, liitume mõne filosoofi külge, andume mõnele usundile, kuid see kõik on täiesti kasutu, sest see ei lahenda meie isiklikke probleeme. Just vastupidi, see toob kaasa rängemaid hädasid ja muresid. Mitte filosoofiaid ega usundeid ei vaja me vaid vaim peab võitma vabaduse, et uurida, avastada, olla loovuses.

Olete omandanud teadmist, tehnikat, kuid kui teie vaim ei ole vaba, muutute elutseva süsteemi vangiks – mis tähendab, et te ei ole loov inimene. Teil võib olla lapsi, võite maalida pildi, kirjutada luuletuse, kuid kindlasti ei ole see looming. Enne kui teis looming tekib, peab vaim vaba olema. Alles siis saab tarvitada tehnikat, et seda loomingut väljendada. Kuid tehnika omamisel pole mõtet ilma loova vaimuta. Õnnetuseks enamik meist ei tunne seda loomisvõimet, sest oleme oma mõistuse koormanud traditsioonide ja teadmistega, mida mõni autoriteet on öelnud. Kui teie vaim on vaba avastamaks tõde, leiate, et teis ilmub rüvetamata rikkusi. Siis on kõigil meie suhetel inimeste, ideede ja asjadega hoopis uus mõte.

Küsija: Ma olen muhameedlane. Kui ma ei järgi iga päev oma usu traditsioone, ähvardavad mind minu vanemad kodust välja ajada. Mida peaksin tegema?

Krishnamurti: Teie, kes te ei ole muhameedlased, soovitate arvatavasti küsimuse esitajale oma kodu maha jätta. Eks ju? Kuid etiketi kohaselt, mida kannate kui hindu, kristlane või muud, käib see küsimus ka teie kohta. Kui seletate oma vanematele, et nende traditsioonid on kõik vana ebausk, ajavad nad siis ka teid kodust välja. Niisiis, kui olete kasvatatud erilise usu kohaselt, siis ütleb teie isa, et peate kodust lahkuma, kui te oma usukombeid ei täida, millised teile küll ebausuna tunduvad. Mida teeksite antud olukorras? Kas ütleksite: "Olen seda probleemi põhjalikult kaalunud ning olen veendunud, et ennast muhameedlaseks, hinduks, budistiks, kristlaseks vms. nimetada on lausa rumalus. Kui sel põhjusel pean kodust lahkuma, siis teen seda. Olen valmis oma otsusele silma vaatama, ükspuha mida see ka kaasa ei tooks, kas või viletsust ja surma. Tunnen, et nii toimida on õige ja jään selle juurde." Kas ütlete seda? Kui mitte, siis neelavad teid traditsioonid ja kollektiiv alla.

Te näete, et teie kasvatus ei õpeta teid KUIDAS mõelda, ta seletab MIDA mõelda. Teile öeldakse, et olete muhameedlane, hindu, kristlane – see või teine. Kuid õige kasvatuse funktsioon on teid aidata iseseisvalt mõelda. Lähtudes iseseisvast mõtlemisest tunnete tohutut usaldust oma tõekspidamiste vastu. Siis olete loov inimene, mitte masinlik ori.

Küsija: Miks huvitab meid küsimuste esitamine?

Krishnamurti: Väga lihtne; sest olete uudishimulikud. Hetkel, kui te enam ei küsi, olete juba surnud – ning see juhtub tavaliselt vanemate inimestega. Nad enam ei küsi, sest nende mõistus on koormatud informatsiooniga, mis teised on öelnud. Nad tunnustavad traditsioone ning on nendesse uppunud. Senikaua, kui küsite, te murrate endale teed, kuid hetkel, kui hakkate tunnustama, olete psühholoogiliselt surnud. Niisiis, kogu elu jooksul ärge midagi tunnustage pimesi vaid uurige iseseisvalt. Siis leiate, et teie vaim on midagi erakordset, millel ei ole lõppu ning sellise vaimu jaoks ei ole surma.

Küsija: Kas praeguse ühiskonnakorra juures ei ole raske seda teostada, millest räägite?

Krishnamurti: Ärge pidage ühiskonna vastu lahinguid. Ärge võtke surnud tavasid pihtide vahele enne, kui teil ei ole seda armastust, millega tegutseda. Siis on teie võitlus mõttetu ning te tekitate vaid pahandusi. Kuid siis, kui tunnete sügavalt, mis õige on ning suudate seetõttu üksi seista, on teie tegutsemisel, mis põhineb armastusel, harukordne tähendus. Siis on selles elujõudu, ilu.

Te tunnete, et suuri asju tekib vaid väga rahulikus mõistuses ning mõistus ei muutu rahulikuks pingutuste, kontrolli ja distsipliini kaudu.

Küsija: Mida arvate totaalsest muutusest?

Krishnamurti: Kas arvate, et tõeline muutus tekib püüdmisega? Kas teate, mis on muutus? Oletame, et olete auahne ning hakkate aru saama kõigest, mis on ahnuses peidus: lootust rahuldusest, ebaõnnestumisest, toorusest, murest, teistega mittearvestamisest, ahnusest, kadedusest, äärmisest armastuse puudusest. Mida teete seda kõike tundes? Kas ei ole pingutus, et auahnusele teist kuju anda, ka ise auahnus? See eeldab igatsust teistsugune olla. Võite üht igatsust hüljata, kuid selles protsessis arendate teist igatsust, mis toob samuti muret.

Niisiis, kui tunnete, et auahnuse tulemusena tekib mure ning et püüdmine auahnusele lõppu teha toob ka muret. Kui tunnete iseseisvalt, et see on tõsi ning ei võta midagi ette vaid lasete tõel endas tegutseda, siis kutsub tõde esile põhjaliku muutuse, totaalse revolutsiooni mõistuses. Kuid see vajab suurt tähelepanu, süvenemist ja taipu.

Kui teid nagu kõiki teisigi õpetatakse, et peate olema hea, et peate armastama, mis siis juhtub? Te ütlete: "Pean hea olema, pean armastama oma vanemaid, teenijat, eeslit, kõike". See tähendab, et pingutate, et oma armastust suure kella otsa riputada ja teie armastus kujuneb armetuks, tühiseks, otsekui marurahvuslastel, kes lakkamatult harrastavad kohtlast ja rumalat vendlust. Seda põhjustab ahnus. Kuid kui näete tõelust marurahvusluse taga, lastes sellel tõel end juhtida, siis ilmub teis vendlus ilma sunnita. Armastust arendav vaim pole võimeline armastama, kuid kui armastate ega lase mõistusel sekkuda, siis toimib armastus ise.

Küsija: Miks on jõukas inimene uhke?

Krishnamurti: Väike poiss küsib, miks on jõukas inimene uhke. Kas olete tõesti märganud, et jõukas inimene on uhke? Kas ei ole uhkust ka vaesel? Meil kõigil on iseomased kõrkused, mida mitmel kombel näitame. Jõukas ja vaene, õpetlane, võimekas, pühak, juht – nad kõik tunnevad olevat end midagi saavutanud, et olla edukad, olla kellenagi võimekad midagi tegema.

Kuid inimene, kes ei ihka olla kellenagi on see, kes ta on ning mõistab seda; selline inimene on vaba kõrkusest, uhkusest.

Küsija: Miks oleme alati "mina" ja "minu" kammitsas ning miks arutleme alati oma koosolemistel teiega probleeme, mis seda minatunnet meie mõistuses sünnitavad?

Krishnamurti: Me kõik oleme mina ja minu probleemi takerdunud. See on tegelikult meie ainus probleem ning me arutame seda lõputult eri kujul, vahel saavutamise piires ja vahel nurjumiste ja mure piires. Igatsus õnne kestvuse järele, surmahirm või varanduse kaotus, rõõm meelitamisest, vimm solvumisest, tüli sinu ja minu solvumise pärast, sinu teeraja ja minu teeraja pärast – lakkamatult on mõistus nendega hõivatud ning muud ei olegi. Ta võib küll teeselda rahu otsimist, tunda vendlust, olla hea, armastada; kuid sõnadest eesriide taga kestab edasi kammitsais olek mina ja minu lahkhelides ning seetõttu loob mõistus probleeme, mis väljenduvad eri kujul.

Küsija: Miks naised end ehivad?

Krishnamurti: Kas olete neilt seda küsinud? Kas olete kunagi linde jälginud? Sageli on isastel rohkem värvisära, reipust ja väledust. Füüsiliselt veetlev olla on osa seksuaalsuhetest järeltuleva soo sigitamiseks. See on elu. Ka poisid ehivad endid. Suuremaks sirgudes kammivad nad juuksed teatud soengusse, kannavad ilusat mütsi, riietuvad elegantselt – mis tähendab seda sama. Kõik soovivad silma paista. Rikas oma kallis autos, end ilusama välimuse pärast ehtiv neiu, noormees, kes püüab peen olla – nad kõik näitavad oma eripära. Kas see ei ole veider maailm? Ükski lill ei teeskle kunagi ning nende võlu peitub selles, et nad on seda, mis nad on.

Nüüdisaja kultuuriprobleemid

Nüüdisaja kultuuriprobleemid, 17. osa

Jiddu Krishnamurti philosophy quotes life love happyness texts talks books online free ebooks teosophy Krishnamurti.

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online