Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Vabanemine teadaolevast

"Vabanemine teadaolevast" on Krishnamurti 1968 aasta esinemiste kogu Freedom From The Known mille Jaanus Sarapuu tõlkis eesti keelde ja mille kirjastas 1999 aastal Dharma.

Vabanemine teadaolevast
Sissejuhatus ja sisukord
1. osa
Inimese otsingud. Piinlev meel. Tavapärane lähenemisviis. Lugupeetavuse lõks. Inimene ja isik. Olelusvõitlus. Inimese põhiloomus. Vastutus. Tõde. Enesemuutmine. Jõu killustamine. Autoriteetidest vabanemine.
2. osa
Enese tundmaõppimine. Lihtsus ja tagasihoidlikkus. Tingitus.
3. osa
Teadvus. Elu terviklikkus. Teadvelolek.
4. osa
Naudingupüüdlus. Ihaldus. Loomuvastasuse tekkimine mõtte läbi. Mälu. Rõõm.
5. osa
Enesekesksus. Positsioonihimu. Hirmud ja totaalne hirm. Mõtlemise killustatus. Hirmu lõpp.
6. osa
Vägivald. Viha. Õigustamine ja hukkamõistmine. Ideaal ja tegelikkus.
7. osa
Suhted. Konflikt. Ühiskond. Vaesus. Narkootikumid Sõltuvus. Võrdlemine. Ihalus. Ideaalid. Silmakirjalikkus.
8. osa
Vabadus. Mäss. Üksindus. Süütus. Elamine sellisena, nagu olen.
9. osa
Aeg. Kurbus. Surm.
10. osa
Armastus.
11. osa
Vaatamine ja kuulamine. Kunst. Ilu. Kasinus. Kujutelmad. Probleemid. Vahemaa.
12. osa
Vaatleja ja vaadeldav.
13. osa
Mis on mõtlemine? Ideed ja toimimine. Väljakutse. Mateeria. Mõtte algus.
14. osa
Möödaniku taak. Vaikne meel. Suhtlemine. Saavutused. Distsipliin. Vaikus. Tõde ja tõelus.
15. osa
Kogemus. Rahuldus. Kahesus. Mõtlus.
16. osa
Totaalne revolutsioon. Religioosne meel. Jõud. Kirg.

Vabanemine teadaolevast

Jiddu Krishnamurti philosophy quotes life love happyness texts talks books online free ebooks teosophy Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti "Freedom From The Known", 1968.

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online