Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Krishnamurti õpetuse põhituum

Krishnamurti õpetuse põhituum sisaldub avalduses, mille ta tegi 1929 aastal oma kõnes „Tõde on radadeta maa.“

Kui Mary Lutyens, kes oli üks Krishnamurti elulookirjutajatest, palus Krishnamurtil edasi anda oma õpetuse põhituum, pani Krishnamurti kirja lühikese, ühe lehekülje pikkuse kokkuvõtte. Allpool toodu põhinebki Krishnamurti enda kirjutatud kokkuvõttel, tõlkija ei ole teada.

Inimene ei saa jõuda tõeni läbi ühegi organisatsiooni, usu, dogma, preestri või rituaali ega ka filosoofilise teadmise või psühholoogilise tehnika abil. Ta peab leidma selle läbi suhte peegelduse, läbi oma meele mõistmise ja vaatlusega, kuid mitte läbi intellektuaalse analüüsi või enesevaatlusliku lahkamisega. Inimene on iseendasse loonud kujundid teatava kindlustunde saavutamiseks – religioosse, poliitilise, isikliku. Need kujundid väljenduvad sümbolite, ideede, uskumustena. Nende koorem valitseb inimese mõtlemist, suhteid ja igapäevaelu. Need on meie probleemide põhjused, kuna need eraldavad inimese inimesest igas suhtes. Tema arusaamine elust on kujundatud mõistete poolt, mis on juba loodud tema enda meeles. Teadvuse sisu ongi teadvus. See sisu on ühine kogu inimkonnale. Individuaalsus on keskkonnast omandatud nimi, vorm ja pealispindne kultuur. Indiviidi unikaalsus ei seisne selles pealispindsuses, vaid täielikus vabaduses sellest teadvuse sisust. Vabadus ei ole reaktsioon; vabadus ei ole valik. See on inimese teesklus, et kuna ta saab teha valikuid, et siis ta on vaba. Vabadus on puhas vaatlus ilma motiivita; vabadus ei ole inimese evolutsiooni lõpus, vaid lasub tema eksistentsi kõige esimeses sammus. Vaatlusega hakkab inimene avastama vabaduse puudumist. Vabadus leitakse oma igapäevase eksisteerimise valikuteta teadvustamises.

Mõtlemine on aeg. Mõtlemine sünnib kogemusest, teadmisest, mis on ajast eraldamatud. Aeg on inimese psühholoogiline vaenlane. Meie tegevus põhineb teadmisel ja seetõttu ajal ning seega on inimene alati mineviku ori.

Kui inimene saab teadlikuks omaenda teadvuse liikumisest, siis ta märkab eraldatust mõtleja ja mõtlemise, vaatleja ja vaadeldava, kogeja ja kogemuse vahel. Ta avastab, et see eraldatus on illusioon. Ainult seejärel on puhas vaatlus, mis on nägemus ilma igasuguse mineviku varjuta. Ajatu nägemus toob enesega meele sügava radikaalse muutuse.

Täielik eitus on positiivse põhisisu. Kui on kõige selle eitus, mis ei ole armastus – sh himu, mõnu[*] – siis on armastus koos oma kaastunde ja intelligentsusega.

London, 21. oktoober 1980.a.

[*] Siinjuures peetakse ennekõike silmas mõtlemisprotsessi loodud himusid ja naudinguid.

Krishnamurti teksti originaal inglise keeles: The Core of Krishnamurti's Teaching, Total Freedom.

Krishnamurti õpetuse põhituum

Jiddu Krishnamurti philosophy quotes life love happyness texts talks books online free ebooks teosophy Krishnamurti.

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online