Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Jiddu Krishnamurti eesti keeles

Jiddu Krishnamurti

Jiddu Krishnamurti oli India päritolu filosoof, kirjanik ja rahvusvaheline lektor.

Jiddu Krishnamurti eitas kultuuritraditsioonist tingitud pettekujutlustel põhinevaid teadmisi, maailmavaatelisi süstematiseeritud teooriaid ja autoriteete. Jiddu Krishnamurti maailmanägemine oli pragmaatiline.

Krishnamurti ideed on mõjutanud paljusid: George Bernard Shaw, Greta Garbo, Bertrand Russell, Aldous Huxley, Joseph Campbell, Albert Einstein, Alan Watts, Jackson Pollock, Anne Morrow Lindbergh, Christopher Isherwood, Charlie Chaplin, David Bohm...

Jiddu Krishnamurti õpetuse võtab lühidalt kokku ütlemine
tõde on radadeta maa. The truth is pathless land.

Krishnamurti esinemisi on aegade jooksul hulganisti üles kirjutatud ja neid seejärel kogumikena avaldatud. Juba 1990 aastateks oli Krishnamurti tekste tõlgitud 47 keelde, kaasa arvatud suahiili keel.

www.Jiddu-Krishnamurti.net ingliskeelne osa sisaldab üle 2500 Krishnamurti teksti. Samuti leidub siin hulgaliselt teistes keeltes materjale. Kaastöid saadavad Krishnamurti huvilised mitmest maailma eri paigast. Eriti suur on huvi Krishnamurti filosoofia vastu USA-s ja Indias.

J.Krishnamurti elulugu

Jiddu Krishnamurti sündis 12. mail 1895 Madrase lähistel Indias.

1906 aastal jäi Adyari rannas mängiv 11 aastane Krishnamurti silma Teosoofia Seltsi juhtfiguurile C.W. Leadbeater. Krishnamurti jättis talle sügava mulje. Krishnaji pidi saama Maitreya Buddha uueks maiseks taaskehastuseks. Theosophical Society võttis Krishnamurti enda harida ja kasvatada. Viimast lihvi sai Krishnamurti Londoni kõrgseltskonnas.

1922 seadis Krishnamurti sisse oma alalise elupaiga Kaliforniasse, Ojai oru lähedale. 1925 sügisel suri Krishnamurti väga hingelähedane vend Nitya. Vaatleva meelelaadiga Krishnamurti sai tugeva hingeline vapustuse. Krishnamurti maailmanägemine muutus, kristalliseerus. 1929 pöördus Krishnamurti lõplikult ära teda kasvatanud Teosoofia Seltsist, loobus kõigist talle garanteeritud materiaalsetest hüvedest.

Krishnamurti hakkas loenguid pidama üle maailma. Krishnamurti põhitees oli - tõde on rajatu maa. Religiooni ja kultuuri mõjudest vaba indiviidi teadvus.

Krishnamurti ei aktsepteerinud tasusid loengute eest, ega autoritasusid salvestiste ja välja antud raamatute eest. Ka ei aktsepteerinud Krishnamurti enda nimetamist õpetajaks, guruks, vaimseks juhiks.

Jiddu Krishnamurti suri 17. veebruaril 1986.

Krishnamurti eesti keeles

Jiddu Krishnamurti, filosoofia filosoofid elu filosoofia maailmavaade õpetus raamat.

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online