Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Volnost, která neví

Krishnamurti

Více než půl století cestoval autor z jednoho kontinentu na druhý a při svých konferencích, přednáškách a rozhovorech poukazoval na jednoduchá fakta našeho života a kladl zdánlivě prosté otázky. Kdo se však s hovory tohoto v Indii narozeného světoobčana setkal, býval hluboce zasažen podmanivou atmosférou jeho rozprav, které k sobě přitahovali tisícovky lidí, neznámých i slavných. Tématem, k němuž se autor stále vrací, je lidská svoboda. Tím slovem však nemyslí nic, co si lze vydobýt nebo přivlastnít. Krishnamurti dokonce tvrdí, že svobody není možné dosáhnout ani vzpourou, ani zápasem, ba ani úsilím o ni. Tato vybíravá, nepodplatitelná dáma vstoupí jen tam, kde došlo k porozumění povaze naší mysli. Volnost se člověku otvírá jen sebepoznáním.

Volnost, která neví - Freedom From The Known

Krishnamurti - volnost která neví svoboda sebepoznání sloboda sebapoznanie čas Krišnamurti.

Jiddu Krishnamurti
volnost která neví svoboda sebepoznání sloboda sebapoznanie čas Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online