Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 50. Svoboda

Co je svoboda?

O svobodě psalo mnoho filozofů. My o svobodě často hovoříme v souvislosti – dělat, co se nám líbí, mít zaměstnání, které nás baví, vybrat si ženu či muže podle svých představ a rozhodnout se číst libovolné knihy, nebo nečíst vůbec. Jsme svobodní – a jak s touto svobodou nakládáme? Využíváme této svobody, abychom se vyjadřovali a dělali, cokoliv se nám zlíbí. Život se stává čím dál tím liberálnějším – můžete se milovat ve veřejném parku či na zahradě.

Veškerá svoboda je nám podvolena a co jsme s ní provedli? Myslíme si, že jsme svobodní tam, kde existuje možnost výběru. Mohu jet do Itálie nebo do Francie a záleží to pouze na mně. Poskytuje však výběr svobodu? Proč si musíme vybírat? Máte-li jasnou mysl a vnímáte-li čistě, pak žádná volba neexistuje. Z tohoto pramení správné jednání. Vybírat si začínáme pouze tehdy, jestliže pochybujeme nebo pokud jsme nejistí. Výběr tedy – odpustíte-li mi, že to tak řeknu – svobodě zabraňuje.

V totalitních státech neexistuje svoboda, poněvadž věří myšlence, že svoboda způsobuje degeneraci člověka. Proto ovládají lidi a potlačují jejich myšlení – víte, co se děje.

Co je tedy svoboda? Zakládá se na výběru? Znamená to dělat přesně to, co se nám zlíbí? Někteří psychologové říkají, že pokud něco cítíte, nemáte to potlačovat, krotit ani ovládat, ale okamžitě vyjádřit. A toto děláme velmi dobře, až příliš dobře. I to je nazýváno svobodou. Je svobodou svrhávat bomby? Jen se podívejte, na co jsme naši svobodu využili!

Nachází se svoboda tam venku, nebo tady? Kde svobodu začnete hledat? Ve vnějším světě, kde vyjadřujete, cokoliv chcete, takzvaná individuální svoboda, nebo začíná svoboda uvnitř a následně se pak inteligentně projevuje navenek? Rozumíte mé otázce? Svoboda existuje jen tehdy, nejsem-li ve svém nitru zmatený a nejsem-li psychologicky a nábožensky polapen v žádné pasti – chápete? Pastí existuje nespočetně mnoho: guruové, spasitelé, kazatelé, výborné knihy, psychologové a psychiatři – všechno toto jsou pasti. A pokud jsem zmatený a mám nějaké potíže, nemusím se nejdříve těchto potíží zbavit a teprve pak hovořit o svobodě? Jestliže nemám se svou ženou, mužem nebo nějakým jiným člověkem žádný vztah – protože naše vztahy jsou založeny na představách – dochází ke konfliktu. Tam, kde existuje rozdělení, je tento konflikt nevyhnutelný. Neměl bych tedy začít zde, ve svém nitru, ve své mysli a svém srdci, abych se absolutně osvobodil od všech strachů, úzkostí, zoufalství, ran a poranění, jež jsem utržil prostřednictvím nějaké psychické poruchy? Nahlédněte toto všechno sami pro sebe a osvoboďte se od toho!

Na to však očividně nemáme dostatek energie. Abychom energii získali, jdeme za někým jiným. Tím, že si pohovoříme s psychiatrem, pocítíme úlevu – doznání a všechno to ostatní. Neustále jsme závislí na někom jiném a tato závislost nevyhnutelně vyvolává konflikt a poruchu. Člověk tedy musí začít nahlížet hloubku a velikost svobody; musí začít s tím, co je mu nejblíže – se sebou samým. Velikost svobody, té skutečné svobody s celou její důstojností a krásou, se nachází ve vás, panuje-li ve vašem nitru naprostý řád. A k tomuto řádu dochází jen tehdy, jsme-li svým vlastním světlem.

Otázky a odpovědi: 50. Svoboda

Co je svoboda?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online