Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 49. Pomoc ostatním

Byl jsem členem Gurdžijevovy skupiny. Zjišťuji, že mi to poskytlo zázemí, abych lépe porozuměl tomu, co říkáte. Měl bych pokračovat v takovéto skupině, abych snad pomohl ostatním tak, jak bylo pomoženo mně? Nebo vede skupina k rozdělení?

(*Georgij Gurdžijev – rusko-americký mystik a duchovní učitel.)

Toto je mimořádná myšlenka – myšlenka pomoci ostatním, jako byste dosáhl porozumění, nádhery, lásky a pravdy celého světa a onoho velikého, nesmírného pocitu celistvosti. Jestliže jste tohoto dosáhl, nehovoříte o pomoci ostatním.

Proč chceme k něčemu náležet? Proč toužíme patřit k nějaké sektě, skupině nebo náboženské organizaci? Je to proto, že nám to dává sílu? Je to z toho důvodu, že nedokážeme stát osamoceni? Slovo osamoceni znamená sami o sobě. Je to proto, že potřebujeme povzbuzení a že potřebujeme někoho, kdo nám řekne, že toto je ta správná cesta? Tazatel říká: jelikož náležím k určité skupině, pomáhá mi to, abych porozuměl vám. Porozuměl čemu? Mně? Prozkoumejte to, prosím. Porozumět tomu, o čem mluvíme? Potřebujeme tlumočníky, abychom pochopili, o čem hovoříme – být laskavý, milovat a neprožívat žádný pocit národnosti? Je zapotřebí nějakého člověka, aby nám toto řekl? Proč jsme závislí na ostatních, ať už míním obraz v kostele, chrámu či mešitě nebo kazatele či psychologa? Proč závisíme na ostatních? Jestliže jsme na druhých psychicky závislí, stáváme se lidmi z druhé ruky – což jsme. Celá historie lidstva se nachází v našem nitru – knihy s výjimkou vnějších záležitostí příběh lidstva neobsahují, celá historie se odehrává přímo před našima očima. A my nevíme, jak jí porozumět. Rozumíte tomu, co říkám? Jste sami tou hrou. Pokud však sledujete hru jen zpovzdálí, nemá to žádný význam. Jestliže však přímo hrajete a umíte se vžít do příběhu, který se zde odvíjí, pak již nebudete záviset na jediném člověku a stanete se světlem sami pro sebe. My však neustále čekáme na zápalku, na oheň někoho jiného, který pro nás světlo rozžehne. Možná, že toto je důvod, proč jste všichni zde. A v tom spočívá tragédie, protože sami nevidíme jasně. Před tím, než se budeme snažit pomoci ostatním, musíme vidět jasně, proboha! Je to jako slepý, který vede slepého.

Otázky a odpovědi: 49. Pomoc ostatním

Byl jsem členem Gurdžijevovy skupiny. Zjišťuji, že mi to poskytlo zázemí, abych lépe porozuměl tomu, co říkáte. Měl bych pokračovat v takovéto skupině, abych snad pomohl ostatním tak, jak bylo pomoženo mně? Nebo vede skupina k rozdělení?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online