Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 48. Víra a modlitba

Křesťanští mystici popisují určité formy mentální modlitby, v níž hovoří s Bohem či s tím, co Bohem nazývají. Říkají, že při této modlitbě dochází k něčemu ohromnému a nazývají to splynutím s Bohem. Jsou přesvědčeni, že nejde o iluzi. Klamou sami sebe? Co je potom víra? Zdá se, že umocňuje lidi provádět pozoruhodné věci.

Jste-li nacionalistou, dává vám to mimořádnou moc zabíjet ostatní. Podívejte se, co takoví lidé dělají! Může vám tedy iluze poskytnout ohromnou vitalitu a sílu k provádění pozoruhodných věcí? Očividně ano. Podívejte se, co křesťanští misionáři ve světě provádějí na základě své víry. Tato víra může být absolutně neskutečná, může být představou, kterou vytvořila mysl. Oni v ni však věří, lpí na ní a chtějí na stejnou víru obrátit všechny lidi na světě. V klidu snášejí mimořádné nepohodlí, nemoci a veškerá možná strádání. A tito mystici, kteří prostřednictvím modlitby rozmlouvají s Bohem – já nevím, co je Bůh, nikdo to neví – si představují, že existuje nějaká nejvyšší entita a že prostřednictvím modlitby, prostřednictvím víry, nadšení a oddanosti můžete přenášet hory. Podívejte se na to, co dělá Amerika, Rusko, Indie a jiné země. Mají nesmírnou víru ve vlastní zemi, ve vlastní nacionalizmus a budují obrovský technologický svět, aby zničili ostatní, kteří činí přesně totéž. Abyste se dostali na Měsíc, potřebujete oplývat nesmírnou energií, vlastnit technologickou kapacitu a mít víru – Američané jako první vyletěli na Měsíc se svou vlajkou!

V křesťanském světě zaujala víra místo pochybností. Pochybnosti jsou velmi očisťující, neboť pročišťují mysl. Jestliže pochybujete o svých prožitcích a svých názorech, můžete svobodně pozorovat. Ve východním světě – v buddhizmu a hinduizmu – je pochybnost jedním z hlavních faktorů. Vyžaduje se po vás, abyste pochybovali a abyste se tázali, nesmíte přijímat: buďte světlem sami pro sebe, světlem, které vám nemůže dát nikdo jiný. (V současnosti se to v Indii a Asii samozřejmě všechno rozpadá, lidé tam jsou naprosto stejní jako kdekoliv jinde, stávají se z nich obchodníci.) Velká síla nepřichází skrze modlitbu ani prostřednictvím iluze nebo víry. Přichází prostřednictvím jasnosti, prostřednictvím mysli, která dokáže jasně vidět. A tato jasnost nepřichází a neodchází. Jestliže něco jasně nahlížíte – například že nacionalizmus je tou nejničivější věcí na světě – pak jste s tím skončili. A odhození tohoto břemene vám umožní nabýt opět vitality, energie a síly. Podobně jste-li osvobozeni od všeho lpění, dává vám to sílu lásky a ta toho dokáže učinit mnohem více než všechny ostatní prožitky a modlitby.

Utíkat prostřednictvím iluze, symbolu či ideálu je snadné. Nahlížet však přesně, co jsme, a překročit to, vyžaduje obrovské množství energie, vnímání a jednání. Je to mnohem namáhavější. Znamená to, že si musíme začít neskutečně jasně uvědomovat všechny své činy a pocity. Nejsme však ochotni toto všechno udělat. Myslíme si, že prostřednictvím nějaké jednoduché modlitby můžeme hovořit s Bohem. Bůh je konec konců výtvorem mysli: křesťanský Bůh, hinduistická božstva; buddhisté nemají žádné bohy, mají však své vlastní představy.

Otázky a odpovědi: 48. Víra a modlitba

Křesťanští mystici popisují určité formy mentální modlitby, v níž hovoří s Bohem či s tím, co Bohem nazývají. Říkají, že při této modlitbě dochází k něčemu ohromnému a nazývají to splynutím s Bohem. Jsou přesvědčeni, že nejde o iluzi. Klamou sami sebe? Co je potom víra? Zdá se, že umocňuje lidi provádět pozoruhodné věci.

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online