Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 47. Menšina

Jste přesvědčený, že my jsme světem, avšak zdá se, že většina světa spěje k hromadnému zničení. Může menšina integrovaných lidí převážit většinu?

A považujete (nebo považujeme) se za menšinu? Je mezi námi jediný člověk, který je od tohoto všeho zcela osvobozen? Nebo částečně psychicky přispíváme ke vzájemné nenávisti? Možná nejste schopni zastavit to, aby jedna země zaútočila na druhou, avšak jste psychicky osvobozeni od vašeho společného dědictví, jímž je oslavovaný kmenový nacionalizmus? Jsme zproštěni násilí? Násilí existuje tehdy, jestliže je okolo nás postavena zeď. Pochopte to, prosím. A my jsme pro sebe tyto zdi postavili – pět metrů vysoké a tři metry silné. Všichni okolo sebe máme tyto zdi. Z tohoto vzniká násilí a pocit nesmírné osamělosti. Jste tedy menšinou i většinou. Jestliže se část z nás zásadně psychicky transformovala, nikdy si tuto otázku nepoložíme, protože potom jsme něčím naprosto odlišným.

Otázky a odpovědi: 47. Menšina

Jste přesvědčený, že my jsme světem, avšak zdá se, že většina světa spěje k hromadnému zničení. Může menšina integrovaných lidí převážit většinu?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online