Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 46. Zkaženost

Proč přirovnáváte připoutanost ke zkaženosti? Cožpak nejsme připoutáni k lidem, které milujeme?

Potřebuje toto vysvětlení? Jste-li připoutáni k názoru, konceptu nebo ideálu jako komunisté či katolíci, není to počátkem zkaženosti? Jestliže lpím na víře, Bohu, obrazu či člověku, není to počátkem zkaženosti? Pánové, prosím vás – nespočívá to v tom, co říkám – jen se na to sami podívejte. Může být připoutanost láskou? Kdybych byl připoután k vám, coby k publiku (Bože chraň!), zneužíval bych vás, získával od vás velikou podporu a uspokojoval se. Není to zkaženost? Jsem-li připoután ke své manželce, ke svému příteli, ke kusu nábytku nebo čemukoliv jinému, je to počátkem zkaženosti: musím to střežit, musím to hlídat, a tak vzniká strach. Připoutanost je počátkem strachu. Mohu z tohoto lpění, útěchy a podpory získávat potěšení, ale vždy to v sobě ponese stín strachu, úzkosti, žárlivosti a snahy přivlastnit si druhého. Lidé rádi vlastní a jsou vlastněni. Není to zkaženost, vzhledem k tomu, že to ve mně vyvolává pocit strachu a úzkosti, že bych o to mohl přijít?

Může tedy člověk žít v tomto světě bez jakéhokoliv pocitu připoutanosti k čemukoliv? Bez připoutanosti ke svým přesvědčením, dogmatům, bohům, ke všem možným symbolům, ideologiím, představám, nábytku, domu nebo prožitkům? Neznamená to však, že se člověk stane odpoutaným. Snažíte-li se být odpoutáni, je tato odpoutanost součástí připoutanosti. Opak totiž pramení z toho prvního. Je to jasné? Jestliže tedy člověk chápe podstatu připoutanosti i s jejími důsledky, pozoruje-li celý její pohyb, nikoliv jen jednu konkrétní připoutanost k člověku, názoru či kusu nábytku, ale rozumí a nahlíží do celého tohoto pohybu připoutanosti, pak se připoutanost bez jakéhokoliv konfliktu okamžitě vytratí. Potom člověk může milovat – láska, strach a žárlivost totiž nemohou existovat společně.

Otázky a odpovědi: 46. Zkaženost

Proč přirovnáváte připoutanost ke zkaženosti? Cožpak nejsme připoutáni k lidem, které milujeme?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online