Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 45. Soucit

Pramení soucit z pozorování, nebo z mysli? Není soucit emotivním pocitem?

Nevím, jak na tuto otázku odpovědět. Co je soucit? Je to emoce nebo něco romantického? Vynakládáme jej v nějakém druhu sociální práce? Aby člověk zjistil, co je soucit, musí pochopit, co je láska. Je láska touhou? Je láska rozkoší? A může láska existovat tam, kde existují ambice? Může existovat láska, jestliže usilujete o to, abyste něčím byli – nikoliv jen ve vnějším světě, ale také duševně – probíhá-li ve vás tato neustálá snaha, abyste něčím byli nebo se něčím stali? Může láska existovat tam, kde existuje žárlivost a násilí, kde panuje rozdělení na já a ty? Můžete milovat, jste-li nacionalističtí? Samozřejmě, že pokud dochází k tomuto rozdělení, láska existovat nemůže. Všichni jsme však tak silně podmíněni, že toto podmínění považujeme za normální.

Jaký je vztah mezi láskou a smutkem? Může jít utrpení dohromady s láskou – nejenom osobní utrpení, ale nesmírná muka a utrpení lidstva, které způsobily, a stále způsobují, války a utrpení lidí, již žijí v totalitních státech – může láska existovat tam, kde existuje utrpení? Nebo se tento vášnivý soucit vyskytuje jen tam, kde utrpení skončilo?

Kde se nacházíme po tom, co jsme toto všechno řekli? Je láska jen ideálem – něčím, co neznáme, a proto to toužíme vlastnit: oním mimořádným pocitem hlubokého soucitu? Nejsme však za to ochotni zaplatit. Rádi bychom tento úchvatný klenot měli, avšak nejsme ochotni učinit gesto a odvážit se něčeho, co jej vyvolá. Chcete-li mír, musíte žít mírumilovně a nebýt rozděleni na národy se všemi těmi válkami a ohavnostmi. Jakou cenu za to tedy zaplatíme – nikoliv v mincích a bankovkách, ale vnitřně? Nakolik hluboce a intenzivně nahlížím na skutečnost, že nacionalizmus, celé toto rozdělení, musí skončit ve mně jako lidské bytosti? Protože jedna lidská bytost – ať vy nebo já – je psychologicky zbytkem světa. Všichni trpíme, všichni prožíváme muka a všichni zažíváme veliký strach, nejistotu a zmatení. Všichni jsme polapeni v absurdním náboženském nesmyslu. Jsme tímto nesmyslem. Dokážeme nahlížet na totalitu nikoliv jako na ideu nebo něco, po čem toužíme, ale jako na skutečnost, spalující a opravdovou každodenní skutečnost? Z tohoto vnímání vzniká soucitná zodpovědnost. Soucit jde ruku v ruce s velikou inteligencí. Tato inteligence není činností vědomostí. Vědomosti mohou vyřešit mnoho intelektuálních i technických problémů, ale inteligence je něco zcela odlišného. V žádném případě nepřijímejte to, co říkám, jenom to pozorujte. Možná jste přečetli velké množství knih, možná jste schopni skvěle diskutovat a řešit problémy, avšak mysl, která řeší problémy, není myslí inteligentní. Inteligence přichází se soucitem a láskou. A je-li tato inteligence soucitným jednáním, stává se globální, nikoliv nějakým konkrétním činem.

Otázky a odpovědi: 45. Soucit

Pramení soucit z pozorování, nebo z mysli? Není soucit emotivním pocitem?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online