Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 40. Školy a nadace

Tolik jste toho napovídal na adresu organizací. Proč jste se tedy podílel na vzniku škol a nadací? A proč přednášíte?

Několik z nás věřilo, že je nutné založit školu. „Škola“ pochází z řeckého výrazu pro volno – volno pro učení se, místo, kde studenti a učitelé mohou rozkvétat, kde se mohou připravovat další generace, protože k tomuto jsou školy určeny. Neslouží jen k tomu, aby vyprodukovaly lidské bytosti jako mechanické a technologické nástroje – třebaže zaměstnání a kariéra jsou nezbytné – ale aby se zde mohly lidské bytosti vyvíjet beze strachu, bez zmatení a s vysokou integritou. Jak tedy dosáhnout takovéto „dobré“ lidské bytosti? Používám slovo „dobré“ v jeho pravém smyslu, tedy ve smyslu celistvé lidské bytosti, nikoliv bytosti roztříštěné a nestmelené. Ačkoliv je velmi obtížné nalézt „celistvé“ učitele, snažíme se v Indii (kde se nachází pět či šest škol), v Kalifornii, v Kanadě i zde zabezpečit, aby tyto školy byly skutečnými středisky pochopení a porozumění životu. Takováto místa jsou nezbytná, proto zakládáme tyto školy. Nemusíme uspět u každého, ale možná, že po deseti letech školu opustí jako absolutní lidská bytost jeden či dva lidé.

Nadace v Americe, Kanadě, Indii i zde existují jen proto, aby vydávaly knihy, organizovaly tato setkání a pomáhaly školám – nikoliv coby střediska „osvícení“ a veškerého tohoto byznysu. Nikdo z nich nemá žádný zisk.

A proč přednáším? Tato otázka je pokládána často. „Proč svou energií plýtváte i po padesáti letech, když se zdá, že se lidé nemění? Proč se tím zatěžujete? Je to nějaká forma seberealizace? Získáváte energii, jestliže o těchto záležitostech hovoříte, nebo jste tak závislý na publiku?“ To všechno jsme probrali už několikrát.

Především – nejsem na vás závislý jako na skupině, která přišla naslouchat přednášejícímu. Přednášející nelpí na žádné konkrétní skupině lidí a ani pro něj není nezbytné tato setkání pořádat. Jaké má pak motivy? Myslím si, že pokud člověk uzří něco skutečně pravdivého a nádherného, touží o tom lidem říct – z náklonnosti, soucitu a lásky. A existují-li lidé, jež to nezajímá, je to v pořádku. Avšak ti, které to zajímá, se možná mohou společně sejít. Můžete se zeptat květiny, proč roste a proč vydává vůni? Je to z téhož důvodu, proč přednášející přednáší.

Otázky a odpovědi: 40. Školy a nadace

Tolik jste toho napovídal na adresu organizací. Proč jste se tedy podílel na vzniku škol a nadací? A proč přednášíte?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online