Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 39. Připoutanost

Připoutanost vyvolává jistý druh emoční výměny a výměny lidského tepla, které se zdá být nezbytně potřebné. Odpoutanost způsobuje chlad, nedostatek citu a trhliny ve vztazích. Rovněž může ostatní hluboce zraňovat. Vypadá to, že na tomto postoji je něco v nepořádku. Co říkáte?

Slovo připoutanost v sobě zahrnuje význam ulpívání, držení se něčeho a vyvolávání pocitu, že někomu patříte a že někdo patří vám. Rozvíjení odpoutanosti vyvolává nedostatek citu, chlad a trhliny ve vztazích. Je to rozvíjení opaku, a proto bude přirozeně toto všechno způsobovat. Je-li odpoutanost opakem připoutanosti, pak je tato odpoutanost představou, konceptem i závěrem, k němuž mysl dospěla coby k výsledku uvědomění si, že připoutanost způsobuje mnoho problémů, mnoho konfliktů a zapříčiňuje žárlivost i úzkost. Z tohoto důvodu se mysl utvrzuje v přesvědčení, že je mnohem lepší být odpoutaný. Odpoutanost je neskutečná, zatímco připoutanost je skutečná. Jste-li připoutáni, pak rozvíjet odpoutanost znamená pohybovat se směrem k iluzi. V této iluzi se stáváte chladnými, tvrdými, zahořklými a jste od ostatních odděleni bez jakéhokoliv pocitu náklonnosti. To je to, co všichni děláme: žijeme v přeludu a iluzi.

Dokážete se přímo střetnout se skutečností, že jste připoutáni nejen k člověku, názoru či víře, ale také ke svým vlastním prožitkům, což je ještě mnohem nebezpečnější? Vaše vlastní prožitky vám poskytují určitý pocit vzrušení, dávají vám pocit, že jste naživu.

Jestliže si člověk uvědomuje, že je připoutaný, nahlíží všechny důsledky této připoutanosti – úzkost, nedostatek svobody, žárlivost, hněv a nenávist. Připoutanost v sobě obsahuje také určitý pocit bezpečí, stability a pocit toho, že jste střeženi a ochraňováni. Je zde tedy vlastník a vlastněný, a nutně tedy musí docházet k žárlivosti, úzkosti, strachu a všemu tomu ostatnímu. Chápete důsledky toho všeho – nikoliv jejich popis, ale jejich skutečnost? Jsem k vám připoutaný kvůli své osamělosti a tato připoutanost, jež z osamělosti pramení, říká: „Miluji vás.“ Cítím spojení, protože se nacházíte ve stejné pozici. Dva lidé na sobě lpí kvůli své osamělosti a své sklíčenosti, ulpívají na sobě na základě svého neštěstí. Co se tedy stane? Nelpím na vás, ale na ideji, na něčem, co mi pomůže utéci před sebou samým.

Můžete být připoutáni k prožitku nebo k události, která vám poskytla veliké vzrušení, ohromný pocit euforie, moci či bezpečí. Na tomto prožitku lpíte. Čím je tento váš minulý prožitek? Je zapsán ve vaší mysli a vy se jej držíte. To, čeho se držíte, je mrtvé, a i vy se tudíž stáváte mrtvými. Jestliže toto všechno nahlížíte, aniž byste to jakkoliv řídili a aniž by vás vedly nějaké motivy, jestliže to jen pozorujete, pak spatříte, že tento vhled vám celou tuto záležitost ukazuje jako na mapě. Jakmile k tomuto vhledu jednou dojde, tato záležitost se zcela rozplyne. Nejste připoutáni.

Otázky a odpovědi: 39. Připoutanost

Připoutanost vyvolává jistý druh emoční výměny a výměny lidského tepla, které se zdá být nezbytně potřebné. Odpoutanost způsobuje chlad, nedostatek citu a trhliny ve vztazích. Rovněž může ostatní hluboce zraňovat. Vypadá to, že na tomto postoji je něco v nepořádku. Co říkáte?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online