Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 38. Průměrnost

Proč jsou téměř všechny lidské bytosti, nehledě na své nadání a schopnosti, průměrné? Vím, že jsem průměrný. Nezdá se, že bych byl tuto průměrnost schopen překonat.

Uvědomujete si, že jste průměrný? Odpovězte sám sobě. Průměrný neznamená ani vysoký, ani nízký, bavíme se o balancování uprostřed. Slavní malíři, hudebníci a architekti mají mimořádné schopnosti a nadání, avšak ve svém každodenním životě jsou jako vy a já nebo jako kdokoliv jiný. Co to znamená, jestliže si uvědomujete, že jste průměrný? Můžete mít veliké nadání jako spisovatel, malíř, sochař, hudebník či učitel. To vše je však jen vnějším oděvem, vnější přetvářkou, která ukrývá vnitřní chudobu. Jsme vnitřně chudí a neustále usilujeme o to, abychom byli něčím vznešenějším. Snažit se zaplnit tuto nedostatečnost posledními pomluvami na politické scéně, nejnovějšími rituály, nejmodernějšími meditacemi, nejnovějším tím nebo oním, je jen průměrným jednáním. Tento pocit průměrnosti se projevuje ve vnější okázalosti. A proti průměrnosti existuje ještě jedna vzpoura – hippies a dlouhé vlasy i vousy, nejnovější rebelie proti hlavnímu proudu. Anebo vstoupíte do komunity, protože vnitřně jste prázdní. Tím, že vstoupíte do komunity, se stanete důležitými a dochází k činnosti. Jestliže si tuto průměrnost, tento naprostý pocit nedostatečnosti a hluboké skličující osamělosti uvědomujete, nahlížíte, že jej překrývají všechny možné činnosti. Pokud si toto uvědomujete, co je potom tato osamělost, tato nedostatečnost? Jak tuto nedostatečnost měříte? Toto měření je totiž neomezené; měříte, měříte a znovu opět měříte, je to nekonečné. Můžete tohoto srovnávacího pozorování zanechat? A jestliže ano, existuje nedostatečnost?

Tuto průměrnost, která se zdá, že je vlastní nám všem, je možno překonat, pokud nezakoušíte pocit srovnávání, poměřování. To vám poskytne nesmírnou svobodu. Tam, kde existuje naprosté duševní osvobození, pocit průměrnosti neexistuje. Nacházíte se zcela mimo tuto vrstvu – existuje zde naprosto odlišný stav mysli.

Otázky a odpovědi: 38. Průměrnost

Proč jsou téměř všechny lidské bytosti, nehledě na své nadání a schopnosti, průměrné? Vím, že jsem průměrný. Nezdá se, že bych byl tuto průměrnost schopen překonat.

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online