Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 37. Vědomí

Co je naše vědomí? Existují odlišné úrovně vědomí? Existuje vědomí, které přesahuje možnosti vědění, jež si obvykle uvědomujeme? Je možné vyprázdnit obsah vědomí?

Člověk může používat slova a všelicos popisovat, avšak to, co je pojmenováno a popsáno, není skutečností. Nenechte se tedy mýlit.

Co je naše vědomí? Znamená to uvědomovat si, být si vědom, co se děje nejen vně, ale také uvnitř – je to tentýž pohyb. Naše vědomí je výtvorem našeho vzdělání, naší kultury, rasového dědictví a výsledkem našeho vlastního úsilí. Všechny naše víry, dogmata, rituály, koncepty, žárlivosti, úzkosti, rozkoše i naše takzvaná láska – toto všechno je naším vědomím. Je to struktura, která se vyvíjela tisíciletí za tisíciletím – skrze války, slzy, žal, sklíčenost i euforii: toto všechno utváří naše vědomí. Někteří lidé říkají, že vědomí nemůžete změnit. Můžete je upravit, můžete je naleštit, avšak musíte je přijmout a co nejlépe využít; je totiž zde. Bezobsažné vědomí neexistuje.

Tazatel se ptá: je možné vyprázdnit vědomí od všeho obsahu – od smutku, úsilí, bojů, děsivých lidských vztahů, hádek, úzkosti, žárlivosti, zalíbení a smyslnosti? Lze tento obsah vyprázdnit? Je-li vyprázdněn, existuje jiný druh vědomí? Obsahuje vědomí odlišné vrstvy, odlišné úrovně?

Ve starověké Indii rozdělili lidé vědomí na nižší, vyšší a nejvyšší. A toto rozdělení je poměřováno, protože v okamžiku, kdy existuje rozdělení, musí existovat poměřování, a kde existuje poměřování, musí existovat úsilí. Ať už má vědomí jakékoliv úrovně, stále jsou to úrovně vědomí. Dělení vědomí je měřením, a tedy myšlenkou. Vše, co mysl vytvořila, je součástí vědomí bez ohledu na to, jak se to rozhodnete oddělit.

Zcela vyprázdnit vědomí od jeho obsahu je možné. Podstatou tohoto obsahu je mysl, která vytvořila Já – Já, jež je ctižádostivé, chamtivé a agresivní. Toto Já je jádrem obsahu vědomí. Je možné se tohoto Já s jeho sobeckou strukturou absolutně vzdát? Přednášející může říct, že to lze. Znamená to, že neexistuje žádný střed, ze kterého jednáte a z nějž přemýšlíte. Střed je podstatou poměřování, které usiluje o to, abyste se něčím stali. Může toto skončit? Můžete odpovědět kladně. Jestliže však člověk ukončí toto stávání se, co se nachází na jeho konci?

V první řadě uvažte, zda může skutečně toto stávání skončit. Dokážete se vzdát a odložit nebo ukončit něco, co máte rádi a co vám poskytuje hlubokou rozkoš, aniž by vás vedly nějaké motivy, aniž byste se nepřesvědčovali: „Dokážu to, protože chci vědět, co se na konci nachází.“ Dokážete okamžitě ukončit něco, co vám poskytuje veliké potěšení? Vidíte, jak je to obtížné. Je to stejné jako s nějakou závislostí. Vezměme si příklad člověka, který kouří – jeho tělo bylo otráveno nikotinem, a jakmile kouřit přestane, tělo po kouření touží, a tak, aby je uspokojil, vezme si něco jiného. Dokážete tedy racionálně a s jasnou hlavou něco ukončit, aniž byste byli motivováni nějakou odměnou či trestem?

Sobeckost se skrývá v mnoha věcech – v hledání pravdy, sociálních službách, v zaprodání se člověku, názoru nebo konceptu. Člověk si to musí zřetelně uvědomovat, a to vyžaduje vaši veškerou energii, kterou teď plýtváte ve sporech, strachu, smutku a jiné životní útrapě. Touto energií je rovněž plýtváno na takzvanou meditaci. Vyžaduje to obrovskou energii, nikoliv fyzickou, avšak energii, která nebyla ještě nikdy využívána. V takovém případě lze vědomí vyprázdnit, a je-li vyprázdněno, můžete, nebo nemusíte shledat, že existuje něco víc – je to pouze na vás. Člověk by chtěl záruku, že něco víc existuje. Taková záruka však není.

Otázky a odpovědi: 37. Vědomí

Co je naše vědomí? Existují odlišné úrovně vědomí? Existuje vědomí, které přesahuje možnosti vědění, jež si obvykle uvědomujeme? Je možné vyprázdnit obsah vědomí?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online