Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 30. Sex

Proč hraje sex tak důležitou roli v životě každého člověka na světě?

Existuje filozofie v Indii, jež se nazývá tantra. Část této filozofie vyznává sex a odkazuje na sexuální oblast, protože tvrdí, že prostřednictvím sexu může člověk dosáhnout nirvány. Sex je podtrhován a vyzdvihován, abyste jej tak překročili – což se nikdy nestane.

Proč je sex v našem životě tak důležitý? Bylo tomu tak vždy, nejenom v současnosti. Proč je sex v člověku tak hluboce zakořeněn? (Nemluvím teď o plození dětí.) Proč tomu tak je? Je to pravděpodobně největší rozkoš, jakou lidská bytost zná. Dožadujeme-li se této rozkoše, vznikají všechny možné komplikace. O psychických problémech bylo napsáno velké množství knih. Autoři si však nikdy nepoložili otázku, proč lidské bytosti přikládají sexu takovou důležitost.

Náš život je hektický a chaotický, je to nepřetržitý boj bez čehokoliv nápaditého a originálního i čehokoliv činorodého a tvořivého – slovo tvořivý používám velmi opatrně. Malíř, architekt nebo řezbář můžou věřit v to, že jsou tvořiví. To lze říci i o ženě, jež upekla chleba. A nakonec i o sexu lze mluvit ve významu tvořivý. Co to tedy být tvořivý znamená? Zanícení malíři, hudebníci a indičtí zpěváci trvají na tom, že jejich výkony jsou tvořivé. A skutečně jsou? Picassa, který maloval jeden nos na tři obličeje nebo co to vlastně dělal, jste přijali jako velkého malíře a úžasného tvůrce. Neodmítám to ani ho neponižuji, jen na to poukazuji. Toto je nazýváno tvořením. Je to však tvořivost? Nebo je tvořivost něco jiného? Nahlížíte vyjádření tvořivosti v obrazu, básni, próze, soše či hudbě. Tato tvořivost je vyjádřena v souladu s talentem člověka a jeho schopnostmi – ať už malými, nebo velkými. Můžeme „spatřit“ tvořivost v moderní rockové hudbě nebo v klasice, například u Bacha – omlouvám se, že to srovnávám! My, lidské bytosti, jsme přijali vše, co je tvořivé, poněvadž to přináší slávu, popularitu, peníze a status. Já se však ptám: je to tvořivost? Může tvořivost, v pravém slova smyslu, existovat, dokud vládne egoizmus a dokud je v stále větší míře přítomna poptávka po úspěchu, penězích a uznání, která tak zásobuje trh? Nezastávejte stejný názor, prosím. Já jen upozorňuji. Netvrdím, že tvořivost znám jen já, a vy ne. Takový názor nezastávám. Říkám, že o těchto věcech nikdy nepochybujeme. Říkám, že existuje stav tvořivosti, v němž není ani náznak jáství. To je skutečné tvoření. Nepotřebuje vyjádření, nepotřebuje sebeuspokojení. Je to tvoření. Sex je možná považován za tvořivý a stal se důležitým proto, že vše okolo nás je omezené a monotónní – naše zaměstnání, chození do kostela, návštěva úřadů nebo následování nějakého filozofa či gurua. Toto všechno nás zbavilo svobody, a přece nejsme osvobozeni od vlastních poznatků. Naše poznatky i naše minulost jsou s námi nepřetržitě.

Jsme tedy zbaveni svobody zevně i vnitřně. Po mnoho generací nám bylo vštěpováno, co máme dělat. A reakcí na to je: budu si dělat, co chci – což je také omezené a založené na rozkoši, touze a možnostech. Takže tam, kde neexistuje zevní, a především vnitřní svoboda, nám zbývá jediná věc, které se říká sex. Proč mu přikládáme důležitost? Přikládáte stejnou důležitost osvobození se od strachu? Nikoliv. Věnujete stejnou energii, vitalitu a péči ukončení smutku? Nikoliv. Proč? Proč si tedy sex tolik předcházíte? Protože sex lze získat nejsnadněji. To ostatní vyžaduje veškerou vaši energii, která může přijít jen tehdy, jste-li svobodní. Proto lidské bytosti na celém světě přikládají této záležitosti ve svém životě obrovskou důležitost. A přikládáte-li obrovskou důležitost něčemu, co je pouze jednou ze součástí života, ničíte sami sebe. Život je celistvý, nikoliv jen jednou částí. Jestliže přikládáte důležitost celku, sex přestává být více či méně důležitý. Mniši a všichni lidé, kteří se sexu zřekli, obrátili svou energii k Bohu, avšak kvůli tomu u nich vnitřně dochází k neustálému boji. Přírodu nelze potlačit. Avšak jste-li ten druhý extrém a přikládáte-li této záležitosti veškerou důležitost, jste zkažení.

Otázky a odpovědi: 30. Sex

Proč hraje sex tak důležitou roli v životě každého člověka na světě?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online