Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 26. Smrt

Ve svých přednáškách hovoříte o smrti jako o absolutním zničení. Také jste řekl, že po smrti existuje nesmrtelnost, stav věčné existence. Může člověk v tomto stavu žít?

Nepoužil jsem slovo zničení. Řekl jsem, že smrt je ukončení – jako ukončení připoutanosti. Jestliže něco skončí, jako připoutanost, něco nového se začíná. Pokud byl člověk po celý život navyklý na vztek, chamtivost či agresivitu a přestane s tím, dojde k něčemu zásadně novému. Člověk mohl následovat nějakého gurua se všemi jeho radami a doporučeními, které od něho dostal. Najednou si uvědomí, že je to vlastně natolik absurdní, a proto to ukončí. Co se stane? Nastupuje pocit osvobození od zátěže, již s sebou zbytečně vláčel. Smrt je jako ukončení připoutanosti.

Co je to, co pokračovalo během života? Lidé pokládají smrt za protiklad života a domnívají se, že smrt je konec života. A tento konec může nastat kdykoliv – za padesát let, nebo již pozítří. Člověk však doufá, že k tomu dojde minimálně za deset či více let. To je pouze jeho vlastní iluzí a touhou, dalo by se říci: určitým druhem pohybové energie. Člověk nemůže pochopit smrt a vyrovnat se s ní, aniž by porozuměl svému životu. Smrt totiž není protikladem života.

Není nutné zabývat se nyní otázkou, jak čelit smrti, co je to nesmrtelnost a zda je nesmrtelnost stavem, v němž může člověk žít. Za důležitější považuji najít odpověď na otázku, jak se postavit k životu a jak porozumět této strašné věci, kterou nazýváme život? Žít totiž způsobem, jakým žijeme my, je nesmyslné. Člověk se může snažit dát životu nějaký smysl, jako to dělá většina lidí. Odložíme-li však stranou všechny tyto romantické, iluzorní a idealistické nesmysly, pak je život naším každodenním žalem, soupeřením, zoufalstvím i každodenní hořkostí, sklíčeností a agónií, s občasnými záblesky krásy a lásky. Takový je náš život. Dokážeme toto přijmout a vyrovnat se s tím, abychom dokázali žít bez životních konfliktů? Udělat to znamená zemřít pro všechno, co mysl vybudovala. Mysl stvořila naši marnivost, mysl nás utvrzuje v přesvědčení snažit se něčeho dosáhnout i za cenu neustálého konkurenčního boje. Toto mysl vytvořila a toto je naší existencí. Naši bohové, kostely, guruové, rituály, toto všechno je činností mysli, pohybem paměti, zkušenostmi, vědomostmi uloženými v mozku, materiálním procesem. A ovládá-li mysl život lidí tak, jak jej ovládá, pak popírá lásku. Láska není vzpomínkou. Láska není zkušeností. Láska není touhou ani potěšením.

Jestliže člověk žije tímto způsobem, jestliže je ovládán myslí, pak oddělil od života to, čemu se říká smrt, která je koncem, a proto z ní má strach. Pokud se uvnitř sám sebe zřekne všeho, co mysl vytvořila – a to vyžaduje obrovské odhodlání – co mu zůstane? Naučí se žít s vědomím konce, s vědomím smrti. Život je nejen umíráním, ale i znovuzrozením.

Jsme učeni, abychom byli individualitou – já v protikladu k vy, moje ego proti vašemu. Skutečnost je však taková, že člověk je celým lidstvem. Prochází tím, čím prochází každá jiná lidská bytost. Všechny sexuální chutě, neřesti, smutek, velké naděje, strach, úzkost i nesmírný pocit osamělosti – toto prožívá každá lidská bytost, takový je náš život. Člověk je celým lidstvem, nikoli individualitou. Rád si myslí, že jí je, avšak není.

Život, v němž není přítomný střed Já a který kráčí ruku v ruce se smrtí, existuje. A na základě pocitu ukončení se zastaví čas. Čas je pohybem, pohyb je myslí a mysl je časem. Jestliže se někdo zeptá: „Je možné žít v této věčnosti?“ – ničemu ještě neporozuměl. Podívejte se, co způsobil. „Chci žít ve věčnosti, porozumět nesmrtelnosti“ – to znamená, že součástí tohoto všeho musí být Já. Co je však Já? Jméno, forma a všechny věci, které mysl nastřádala. To je to, co je Já doopravdy, tedy to, na čem člověk lpí. A když prostřednictvím nemoci, nehody či stáří člověka navštíví smrt, člověk dostane obrovský strach.

Otázky a odpovědi: 26. Smrt

Ve svých přednáškách hovoříte o smrti jako o absolutním zničení. Také jste řekl, že po smrti existuje nesmrtelnost, stav věčné existence. Může člověk v tomto stavu žít?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online