Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 15. Jednání

Řekl jste, že při samotném procesu nahlížení dochází k jednání. Je toto jednání shodné s projevem jednání?

Při samotném aktu pozorování dochází k jednání. Pozorujte chamtivost bez jakéhokoliv zkreslení, bez motivů a aniž byste si říkali, že ji musíte překročit – prostě jenom pozorujte její pohyb. Skrze pozorování lze sledovat celý pohyb chamtivosti, nejenom její určitou formu, ale celý její pohyb.

Jestliže je při pozorování chamtivosti, nenávisti, násilí nebo čehokoliv jiného toto pozorování zcela bezpříkazové, pak zde nenastává prodleva mezi pozorováním a jednáním. Normálně k prodlevě totiž dochází – pozorujeme, pak teprve učiníme závěr, dostaneme nápad a následně tento nápad uskutečníme. V této časové prodlevě vznikají všechny druhy problémů, zatímco pozorování je samotným ukončením chamtivosti.

A je toto jednání shodné s projevem jednání? Co si pod tímto představit? Nejlépe vám to ozřejmím na tomto příkladu: náhle uvidíte hada, dejme tomu kobru. Okamžitě se u vás projeví pud sebezáchovy, což je přirozené. Pud sebezáchovy je okamžitý, velí nám utéct nebo něco udělat. V tomto případě se pozorování projevilo fyzickou činností. My však hovoříme o pozorování celou svou myslí, nikoliv o částečném pozorování, které normálně provádíme. Být natolik koncentrovaní, že celá mysl vynakládá úsilí udržet si naprostou pozornost. Takováto pozornost naznačuje, že neexistuje střed, ze kterého ji vynakládáte. Jestliže se soustředíte, vycházíte ze středu, z bodu, a proto je toto soustředění omezené, konečné a zúžené. Pozornost oproti tomu nemá žádný střed, vše ve vaší mysli je živé a pozorné. Zjistíte, že neexistuje žádný bod, ze kterého vaše pozornost pramení. Tato pozornost na rozdíl od soustředění není ohraničená.

Otázky a odpovědi: 1. Jáství

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online