Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 14. Tvořivost

Co je skutečnou tvořivostí a jak se liší od té, kterou produkuje populární kultura?

To, co je obyčejně nazýváno kulturou, vytvořil člověk – obrazy, hudbu, literaturu, veškerou architekturu i zázraky techniky. A malíři, spisovatelé, básníci a tak dále se pravděpodobně považují za tvořivé. Zdá se, že všichni s touto populární představou tvořivého člověka souhlasíme. Mnoho věcí, které člověk vytvořil, je velmi krásných – obrovské katedrály, chrámy a mešity. Některé z nich jsou mimořádně nádherné a o lidech, již je postavili, nevíme nic. V dnešní době se však anonymita téměř vytratila. Anonymita doprovází jiný druh tvořivosti, jenž se nezakládá na úspěchu ani na penězích – dvacet osm milionů knih prodaných během deseti let!

Anonymita má velký význam. Nese v sobě odlišnou kvalitu. Osobní motivy, osobní postoje a osobní názory neexistují. Je přítomen pocit svobody, ze kterého pramení činnost.

Většina člověkem stvořené tvořivosti, jak to nazýváme, však pramení z toho, co známe. Slavní hudebníci, Beethoven, Bach a další vycházeli z toho, co znali. Spisovatelé a filozofové četli a z toho čerpali své poznatky. Ačkoliv rozvinuli svůj vlastní styl, vždy vycházeli z toho, co nashromáždili – z toho, co znali. A toto obvykle nazýváme tvořivostí.

Je to skutečně tvořivé? Nebo existuje jiný druh tvořivosti, který se rodí z osvobození se od toho, co známe? Protože pokud malujeme, píšeme nebo navrhujeme nějakou úchvatnou architekturu, pak naše činnost pramení z nahromaděných znalostí, jež si přinášíme z minulosti do přítomnosti. Existuje tedy tvořivost, která se absolutně odlišuje od činnosti, již tvořivostí obvykle nazýváme?

Existuje život a pohyb, jež nevycházejí z toho, co známe? To jest, existuje tvoření z mysli, která není zatížena životním stylem, vším tím společenským a ekonomickým tlakem? Existuje tvoření, jehož zdroj nalezneme v mysli, jež se osvobodila od toho, co známe?

Obvykle začínáme tím, co známe, a z toho při tvoření vycházíme. Existuje však tvořivý podnět či pohyb, který nevyužívá toho, co známe? V tomto stavu mysli nemusí být tvoření, tak jak je známe, nezbytné.

Lze považovat tvořivost za něco, čím mohou disponovat všichni, a nikoli pouze specialisté, profesionálové, nadaní a talentovaní lidé? Myslím si, že všichni můžeme mít tuto mimořádnou mysl, která je doopravdy oproštěna od břemen, jež na sebe člověk naložil. Z této rozumné, racionální a zdravé mysli vychází něco totálně odlišného, co se nemusí nutně vyjadřovat prostřednictvím maleb, literatury či architektury. Proč by také mělo dodržovat pouze tyto jednotvárné a fádní formy? Prozkoumáte-li to skutečně podrobně, pak zjistíte, že existuje stav mysli, který doopravdy není ovlivněn tíhou zkušeností. Zkušenosti poukazují na mysl, která stále tápe, ptá se a neustále cosi hledá, a razí si tak cestu temnotou s přáním překročit samu sebe.

Jestliže se do této otázky ponoříme celou svou myslí i srdcem, získáme úplnou a vyčerpávající odpověď. Tvořivost, kterou nevytvořil člověk, existuje. Je-li mysl mimořádně jasná a bez nejmenšího náznaku konfliktu, nachází se skutečně ve stavu tvoření. Nepotřebuje žádný projev, žádné naplnění, žádnou publicitu ani podobné nesmysly.

Otázky a odpovědi: 14. Tvořivost

Co je skutečnou tvořivostí a jak se liší od té, kterou produkuje populární kultura?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online