Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 13. Skutečnosti

Existuje stav, který nemá protiklad? A můžeme jej poznat a komunikovat s ním?

Existují vůbec protiklady? Nemám na mysli protiklady, jako jsou například muž a žena, temnota a světlo, vysoko a nízko, noc a den – tyto protiklady neberme v potaz. Zamysleme se nad tím, zda existuje protiklad dobra. Jestliže má dobro protiklad, pak není dobrem. Přemýšlím nad tím, zda to chápete. Má-li dobro protiklad, musí z tohoto protikladu vycházet. Co je protiklad? My jsme protiklady rozeznávali, a proto se domníváme, že dobro je protikladem zla. Jestliže jsou spolu spojené, jestliže je jedno výsledkem druhého, pak dobro stále vychází ze zla. Existuje tedy vůbec protiklad? Člověk je násilný. Mysl vytvořila nenásilí, protiklad násilí, který není skutečný. Konec násilí se však od nenásilí poněkud liší.

Mysl vytvořila protiklady, aby se buď vyhnula jednání, anebo potlačila násilí. Veškerá tato činnost je součástí násilí. Jestliže se však člověk zajímá pouze o to, co je skutečné, pak toto skutečné nemá protiklady. Nenávidíte. Vaše mysl, vaše myšlenky i společnost říkají, že byste se neměli nenávisti poddávat, což je protiklad. Protiklady se rodí jeden z druhého. Existuje tedy pouze nenávist, nikoliv její protiklad. Pozoruje-li člověk skutečnost nenávisti a všechny reakce na tuto skutečnost, proč by měl uvažovat nad protikladem? Protiklad je tvořen myslí, což vede k nepřetržitému souboji mezi nenávistí a ne-nenávistí, mezi skutečností a myslí. Jak má člověk překročit svou nenávist? Zůstane-li pouze skutečnost sama a nikoliv její protiklad, má člověk dostatek energie na to, aby ji pozoroval. Má dostatečné množství energie na to, aby s ní nic nedělal. Pak se skutečnost rozplyne sama.

Otázky a odpovědi: 13. Skutečnosti

Existuje stav, který nemá protiklad? A můžeme jej poznat a komunikovat s ním?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online