Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 12. Život

Co znamená nahlížet absolutno něčeho? Je vůbec možné zaznamenat absolutní pohyb?

Může se člověk totálně pohroužit do celého svého vědomí? Samozřejmě, že může. Naše vědomí je utvářeno svým obsahem – naší žárlivostí, národností, vírou, zkušenostmi a tak dále. To je obsahem toho, co nazýváme vědomím, a středem toho jsem Já. Dobře? Absolutně toto nahlížet znamená věnovat tomu celou svou pozornost. Člověk se však málokdy dokáže koncentrovat plně na jednu věc. Je-li někdo pozorný v středu samém, v jáství, nahlíží celek.

Za zajímavou považuji otázku, zda lze zaznamenat absolutní pohyb? Pohybuje se já? Pohybuje se obsah vašeho vědomí? Ano, pohybuje, ale pouze v rámci svého omezení.

Co se ve vědomí pohybuje – připoutanost, nebo strach z toho, co by se mohlo stát, kdyby člověk nebyl připoutaný? Vědomí se pohybuje po své vlastní dráze a ve vlastní vymezené oblasti. Toto můžete pozorovat. Je naše vědomí se svým obsahem živé? A jsou naše názory i naše přesvědčení živé? Co je živé?

Je živá vzpomínka na zkušenosti, kterými jste prošli? Vzpomínka může být živá, nikoliv skutečnost. Skutečnost je pryč. Přesto říkáme, že pohyb vzpomínky je živý. Vzpomínáte si na zkušenost, která je pryč, a vzpomínka je pro vás živá. Vzpomínku můžete pozorovat, to, co je pryč, nikoliv. Tudíž to, co člověk nazývá živým, se stalo a je to pryč. To, co je pryč, je mrtvé. Proto je lidská mysl mrtvá. Toto je tragédie lidského života.

Otázky a odpovědi: 12. Život

Co znamená nahlížet absolutno něčeho? Je vůbec možné zaznamenat absolutní pohyb?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online