Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 11. Naděje

Naděje v to, že zítřek vyřeší naše problémy, nám zabraňuje, abychom spatřili, že změna je zcela neodkladná. Jak nejlépe se s touto skutečností vyrovnat?

Co znamená pojem budoucnost, co je to budoucnost, jak ji vnímat a jak si ji představit? Je-li člověk těžce nemocný, zítřek pro něj význam má, zítra může být uzdraven. Musíte se tedy ptát, co je tento pocit budoucnosti. Známe minulost, žijeme v minulosti, což je pohyb opačným směrem. A minulost prochází přítomností, pozmění se a směřuje k tomu, co nazýváme budoucností.

Uvědomujeme si vůbec, že žijeme v minulosti – v minulosti, která se nepřetržitě pozměňuje, upravuje, rozpíná a smršťuje, avšak stále je to minulost? Uvědomujeme si, že žijeme v minulých zkušenostech a poznatcích, minulém přesvědčení i potěšení, v minulé rozkoši, z níž se stala minulost?

Budoucnost je pozměněnou minulostí. Naděje v budoucnost je tedy stále minulostí, která se pohybuje směrem k tomu, co člověk považuje za budoucnost. Mysl nikdy minulost neopouští. Budoucnost je vždy myslí, jež jedná, žije a přemýšlí v minulosti.

Co je minulost? Je to kulturní dědictví, tedy podmínění, že jste se narodil hinduistou, buddhistou, křesťanem, katolíkem a tak dále. Je to vzdělání, které člověk obdržel, zkušenosti, jimiž prošel, vzpomínky na bolest a potěšení. Toto je minulost. Toto je lidské vědomí. Může toto vědomí naplněné přesvědčeními, dogmaty, nadějemi, strachy, touhami a iluzemi zaniknout? Je v silách člověka například dnes ráno přestat být na někom závislý? Závislost je součástí jeho vědomí. V okamžiku, kdy s ní skončí, něco nového se evidentně započne. Lidé se však nikdy doopravdy od svých „opěrných bodů“ neoprostí, a dokonce to považují za svou naději. Je člověk schopen prohlédnout svou závislost a ukončit ji i s jejími důsledky? Prozřete, co to znamená být závislý, a svou pozornost zaměřte na okamžité kroky, které tuto závislost ukončují.

Máte se obsahu svého vědomí zbavovat po částech? Tedy nejprve se oprostit od svého hněvu, poté od své žárlivosti a podobně? Nikoli, to by trvalo příliš dlouho. Je možné provést to celé okamžitě a najednou? Zabývat se obsahem svého vědomí, analyzovat jej a postupně se zbavovat po částech nežádoucích jevů, by trvalo mnoho let, pravděpodobně i celý život. Je možné proniknout do obsahu vědomí a vymazat z něj to, co je nežádoucí, avšak naše mysl je podmíněna tak, že za činitel změny považujeme čas.

Otázky a odpovědi: 11. Naděje

Naděje v to, že zítřek vyřeší naše problémy, nám zabraňuje, abychom spatřili, že změna je zcela neodkladná. Jak nejlépe se s touto skutečností vyrovnat?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online