Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 10. Násilí

Jak můžeme přijmout zodpovědnost za to, co se děje ve světě, a nadále fungovat v každodenním životě? Jaké jsou správné kroky, co se násilí týče? Jak bychom měli jednat, čelíme-li násilí?

Je to, co se děje ve vnějším světě, odlišné od toho, co se děje uvnitř? Svět je plně prodchnut agresí a násilím, nekonečně to v něm vře, krize stíhá krizi. Probíhají války, rozdělování národností, náboženské rozdíly, rasové a komunální odlišnosti, jeden soubor systematizovaných konceptů zbrojí proti druhému. Liší se to od toho, co se děje v našem nitru? I my jsme násilní, neskutečně ješitní i nečestní a při různých příležitostech se stavíme do rozmanitých póz.

Je to tedy jeden pohyb stejně jako příliv a odliv. My, lidské bytosti, jsme stvořili to, co se děje ve vnějším světě, a to se nemůže změnit, dokud se nezměníme my. To je základ. Chceme ve světě něčeho dosáhnout, vlastnit lepší instituce a nestydět se za vládu a tak dále, ale nikdy nepřiznáme, že je to naším výtvorem. Dokud se nezměníme my, nemůže se změnit ani to ostatní. Po milion let naší existence jsme stále stejní. V podstatě jsme se nezměnili a nadále ve světě vyvoláváme spoušť.

Člověk je ve skutečnosti světem. To není představa, ale skutečnost. Chápete rozdíl mezi představou a skutečností? Člověk zaslechne výrok, že je světem, a učiní z toho představu, abstrakci. Následně tuto představu konfrontuje a zjišťuje, zda je správná, nebo chybná, a smysl mu uteče. Skutečnost však je taková, že člověk je světem, prostě to tak je.

Je tedy zodpovědný za jeho změnu, což znamená, že je zcela zodpovědný za to, jakým způsobem žije svůj každodenní život. Nesnažte se pozměnit onen neustávající chaos, nesnažte se jej přikrášlit nebo se připojit k této nebo tamté skupině či instituci, ale jako lidská bytost, která je světem, projděte sami radikální transformací. V opačném případě spořádaná společnost neexistuje.

Pro většinu z nás je obtížné změnit se a vzdát se svých škodlivých návyků, například kouření. Existují instituce, které vám pomůžou přestat kouřit! Vidíte, jak je člověk na institucích závislý. Můžete tedy zjistit, proč se neměníte a proč, vidíte-li něco „špatného“, s tím ihned nepřestanete? Je to proto, že lidé doufají, že do světa vnese řád někdo jiný a oni se mu podřídí? Je to z toho důvodu, že jsme lhostejní, psychicky líní a neschopní?

Kolik let stráví člověk tím, aby si osvojil určité dovednosti a techniky, vystudoval střední školu a univerzitu, stal se doktorem, a přesto nedokáže strávit ani jediný den tak, aby popřemýšlel nad svou změnou.

Zodpovědným úkolem člověka je tedy radikálně změnit sám sebe, protože on je součástí lidstva.

Další otázkou je, jaké jsou správné kroky, co se násilí týče, a jak bychom měli jednat, čelíme-li násilí? Násilí je vztek, nenávist, přizpůsobení se, napodobování i poslušnost. Popření všeho, co je jeho opakem. Je možné osvobodit se od násilí, jež je součástí lidského života, jakýmsi dědictvím po zvířatech – osvobodit se nikoliv relativně, ale absolutně? To znamená osvobodit se od hněvu a nejen se od něj osvobodit, ale zcela od něj oprostit naši mysl. Nebo se osvobodit od napodobování – nikoliv vnějšího napodobování, ale napodobování prostřednictvím srovnávání. Lidé neustále přehodnocují a srovnávají – byl jsem, budu, jsem něco. Mysl, která ustavičně srovnává a posuzuje, je agresivní. Správné jednání vychází z mysli, jež je prosta napodobování, přizpůsobování a posuzování.

Může se mysl zcela zbavit veškerého násilí? A odstraní-li je, jaká je pak její odezva, jestliže se s ním znovu střetne? Pokud se člověk setká s násilím tváří v tvář, jak zareaguje? Může se připravit, co udělá, jestliže s ním vejde v kontakt? Čelí-li mozek násilí, prochází radikální chemickou změnou. Reaguje mnohem rychleji než úder. Celé tělo reaguje a dochází k okamžité odezvě. Člověk nemusí úder vrátit, avšak samotná přítomnost vzteku či nenávisti tuto reakci vyvolá, a tak dochází k činu.

Všimněte si, co se děje v nitru člověka, který se hněvá, ale vy si jeho hněv nepřipouštíte, a proto nereagujete. V okamžiku, kdy si uvědomujete hněv druhého člověka a sami nereagujete, dochází ke zcela odlišné odezvě. Vlivem lidského instinktu reagujeme na nenávist nenávistí, na vztek vztekem, dochází k chemické záplavě, která v systému vyvolává podrážděné reakce. Utište však toto všechno v přítomnosti hněvu a dojde k odlišnému jednání.

Otázky a odpovědi: 10. Násilí

Jak můžeme přijmout zodpovědnost za to, co se děje ve světě, a nadále fungovat v každodenním životě? Jaké jsou správné kroky, co se násilí týče? Jak bychom měli jednat, čelíme-li násilí?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online