Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 6. Vzdělávání

Jaký je význam dějin ve vzdělávání mládeže?

Jestliže jste studovali dějiny, pak očividně víte, že člověk bojoval proti přírodě, dobyl ji, zničil a znečistil. Odjakživa také člověk zbrojil proti člověku, což dokazuje existence válek. Člověk usiluje o to, aby byl svobodný, a přesto se stává otrokem institucí a organizací, od nichž se následně snaží odtrhnout jen proto, aby vytvořil další instituce a organizace. Probíhá zde nekonečný boj o svobodu. Dějiny lidstva jsou dějinami kmenových válek, feudálních a koloniálních bojů, svárů mezi králi a národy. A to stále pokračuje dále a dále – z kmenové mysli se stala mysl národní a sofistikovaná. Stále jde však o kmenovou mysl. Dějiny lidstva zahrnují svoji kulturu. Je to příběh lidské bytosti, která prošla všemi druhy utrpení – nejrůznějšími nemocemi, válkami, náboženskými vírami a dogmaty, perzekucemi, inkvizicí a mučením ve jménu boha, míru nebo ideálů.

Jak to ale studenty učit? Je-li to příběh lidstva, příběh lidských bytostí, pak učitelé i studenti jsou lidskými bytostmi. Je to jejich příběh, nejenom příběh králů a válek, je to příběh jich samých. Jak ale může učitel usnadnit žákovi pochopit jeho vlastní příběh, když se jedná o příběh minulosti, jehož je žák výsledkem? To je problém. Kdybyste byli učitelem a já mladým studentem, jak byste mi pomohli pochopit podstatu a strukturu mě samotného? Jsem celým lidstvem, můj mozek je výsledkem mnoha milionů let. Násilí, soupeření, agresivita, brutalita, krutost, strach, rozkoš, radost i sladký nádech lásky – to vše se nachází ve mně. Jak mi toto můžete objasnit? Znamená to, že učitel musí v první řadě rozumět sám sobě, aby mohl pomoci mně, žákovi, porozumět mé osobnosti. Dochází tedy ke komunikaci mezi učitelem a mnou. A v tomto interakčním procesu rozumí učitel své osobnosti a pomáhá mně, abych porozuměl sám sobě. Toto však neznamená, že by učitel nebo vychovatel musel nejdříve rozumět sobě a potom by mohl učit – to by možná pohltilo zbytek jeho života – ale to, že ve vztahu mezi učitelem a žákem dochází ke vzájemnému zkoumání. Je možné toto provést s malým dítětem či mladým studentem? Jak byste to nejlépe uchopili? To je záludná otázka.

Jak s tím, coby rodič, začít a jak pomoci svému dítěti pochopit podstatu a strukturu jeho mysli, tužeb, strachů – a především veškeré energie života? To je velký problém.

Cítíme se připraveni přivést na svět novou generaci lidí, totálně odlišnou a s absolutně odlišnými myslemi a srdci? Jsme na to připraveni? Jste-li rodičem, vzdali byste se pro své děti alkoholu, cigaret, marihuany, celé té drogové kultury, a nahlédli, že vy a vaše děti jste dobrými lidskými bytostmi?

Slovo dobrý znamená začleňující se a neodlišující se a dobře fungující – psychologicky. Dobrý značí také celistvost a neroztříštěnost. Jste tedy připraveni přivést prostřednictvím vzdělání na svět dobrou lidskou bytost, která se nebojí svého souseda, budoucnosti, nemocí ani chudoby? A jsme také připraveni pomoci sobě i dítěti dosáhnout integrity? Slovo integrita v sobě rovněž nese význam celistvosti a upřímnosti, což znamená vyslovovat jen to, co si myslíte, tedy neříkat jedno a činit něco jiného. Můžeme být upřímní, jestliže jsme plní romantických iluzí a spekulativních ideálů, a jestliže tedy něčemu silně věříme? Samozřejmě že můžeme být upřímní ve své víře, to však neimplikuje integritu. V současnosti je to tak, že přivedeme děti na svět, do dvou nebo tří let je rozmazlujeme a pak je připravujeme na nikdy nekončící boj. Dějiny lidské bytosti nepoučily. Kolik matek muselo oplakat své syny, kteří zemřeli ve válce, a přesto toto zrůdné zabíjení jeden druhého nejsme schopni zastavit.

Pokud máme mládež učit, musíme mít ve svém nitru smysl pro dobro. Dobro není ideál. Dobro znamená být celistvý, integrovaný, nebát se a nebýt zmatený. Toto nejsou ideály, nýbrž skutečnosti. Dokážeme být skuteční, a přivést tak prostřednictvím vzdělávání na svět dobrou lidskou bytost? Doopravdy toužíme po odlišné kultuře, po odlišné lidské bytosti, jež nebude mít zmatenou mysl a mysl naplněnou strachem a která dosáhne této integrity?

Otázky a odpovědi: 6. Vzdělávání

Jaký je význam dějin ve vzdělávání mládeže?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online