Jiddu Krishnamurti texts Jiddu Krishnamurti quotes and talks, 3000 texts in many languages. Jiddu Krishnamurti texts

Otázky a odpovědi: 4. Slova

Proč mysl tak ochotně přijímá banální odpovědi na problémy, které ji hluboce sužují?

Proč člověk přijímá banální vysvětlení závažného problému? Proč žije ve slovech? To je ten skutečný problém. Proč se slova stala tak nesmírně důležitými? Člověk trpí, zakouší obrovská muka a někdo jde okolo, podá mu vysvětlení a dotyčný se v tomto vysvětlení snaží nalézt útěchu. Existuje Bůh, existuje reinkarnace, existuje to, existuje ono, existuje něco jiného. Člověk přijímá slova a rozličná vysvětlení, poněvadž mu poskytují útěchu. Prožívá-li někdo úzkostná muka, víra mu skýtá útěchu. Lidé ulpívají na vysvětleních, jež jim dali filozofové, psychologové, kněží, guruové a učitelé.Znamená to, že žijí z druhé ruky, a přesto jsou spokojení. Slovo bůh je symbol a symboly se stávají mimořádně důležitými – jako například vlajka. Proč si na tom ale mysl zakládá? Lidé čtou velmi mnoho o tom, co si druzí myslí, a v televizi sledují, co se děje. Pokaždé jsou navigováni těmi druhými, někdo jiný tam venku jim říká, co mají dělat. Jejich mysl je tím ochromena a neustále žijí z druhé ruky.

Lidé se nikdy nezeptají: „Mohu být světlem sám sobě, nebo musím věřit ve světlo Ježíše nebo Buddhy?“ Může být člověk nositelem světla sám pro sebe? To by pak totiž znamenalo, že je popřena existence jakéhokoli stínu, neboť být světlem sám pro sebe značí, že toto světlo díky nějakým umělým prostředkům, okolnostem, smutku či nehodě nikdy nepohasne. Může jím být člověk sám pro sebe? Může jím být jen tehdy, nemá-li jeho mysl žádné pochybnosti, protože je zcela probuzená.

Většina z nás však pochybnosti potřebuje, jelikož většina z nás stále ještě dřímá – spíme, poněvadž nás uspali filozofové, světci, bohové, kněží a politici. Lidé byli uspáni a o tom, že klimbají, nevědí, protože jsou přesvědčeni, že je to normální. Člověk, který chce být světlem sám pro sebe, se od tohoto všeho musí osvobodit. Člověk může být svým vlastním světlem jen tehdy, neexistuje-li žádné já. Potom je toto světlo světlem věčným, trvalým a nezměrným.

Otázky a odpovědi: 4. Slova

Proč mysl tak ochotně přijímá banální odpovědi na problémy, které ji hluboce sužují?

Jiddu Krishnamurti
otázky odpovědi osvietenie guru náboženství svoboda utrpenie Krišnamurti

Art of War

ancient Chinese treatise by Sun Tzu

free to read online

48 Laws of Power

a different universe by Robert Greene?

free summary online